Mladež i politika

veljača 25 nedelja

Datum/vrijeme

25. veljača 2007.

Mjesto

Rabac

s

Lino Červar, zastupnik u Hrvatskom saboru; Berto Šalaj, politolog na Sveučilištu u Zagrebu

Tip

Radionica

Seminar u suradnji sa Zakladom ZHDZ za mlade politički zainteresirane osobe.

Raspoloživo i u Deutsch, English

 

Kontakt partner

Dr. Christian Schmitz

Dr. Christian Schmitz
Tel. +49 231 1087777-0
Faks +49 231 1087777-7
Jezici: Deutsch,‎ Français,‎ English,‎ Polski,‎ Hrvatski