Izazovi sigurnosnoj politici na jugoistoku mediterana

listopad 14 nedelja

Datum/vrijeme

14. - 16. listopad 2012.

Mjesto

Split

Tip

Stručna konferencija

Mediteran je kolijevka Europe, te od pradavnih vremena pozornica seoba, na kojoj su se tradicije, naslijeđa, kulture i vjere susretale. Također je i područje sučeljenih interesa, područje sukoba civilizacija i ratova za prevlast.

Raspoloživo i u Deutsch, English

„IZAZOVI SIGURNOSNOJ POLITICI NA JUGOISTOKU MEDITERANA”

PROGRAM

Nadnevak: 14. – 16. listopada 2012.

Mjesto: Radisson Blu Resort, Split

Radni jezik: hrvatski, engleski (uz simultano prevođenje)


Raspored


Nedjelja, 14. listopada 2012.

19.00 Prijam dobrodošlice - večera

Dr. Michael Lange, direktor, Konrad Adenauer Stiftung

g. Smiljan Čubelić, Udruga polaznika George C. Marshall - Hrvatska


Ponedjeljak, 15. listopada 2012.

09:00 Uvodna sesija

Dobrodošlica sudionicima konferencije - g. Smiljan Čubelić,, Udruga polaznika George C. Marshall - Hrvatska

Introductory Remarks - Dr. Michael Lange, direktor, Konrad Adenauer Stiftung


09.30 Sesija 1 – Međunarodni odnosi na Mediteranu

Moderator: Smiljan Čubelić

Mediteran kao politički slojevito povijesno područje - dr. Saša Mrduljaš, Institut Ivo Pilar, Split

“Arapsko proljeće” i njegov uticaj na Islam - prof. Mirza ef. Mešić,

“Arapsko proljeće” i njegove posljedice na prekoatlantske sigurnosne odnose - dr. Davor Božinović, Odbor za vanjsku politiku Hrvatskog sabora

Američka vanjska politika i “Arapsko proljeće” - Zrinka Vučinović, Institut za međunarodne odnose, Zagreb

Sigurnosna politika EU za regiju Mediterana - kontraadmiral (umir.) Alberto Cervone, bivši profesor Europskog središta za Sigurnosne studije George C. Marshall u Garmisch Partenkirchemu

11.10 Rasprava

11.30 Predah za kavu


11.45 Sesija 2- Terorizam na Mediteranu

Moderator: Ivica Tolić, komodor (umir.) HRM

Asimetrične ugroze u prostoru suvremenog ratišta - Ivica Tolić, komodor (umir.) HRM

Zakonska i organizacijska struktura sigurnosno - obavještajnog sustava Republike Hrvatske i međunarodna razmjena informacija -predstavnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

13.00 Rasprava

13.30 Ručak


15.00 Sesija 3 - Obrambena tranzicija i pomorska sigurnost

Moderator: Kfr. Mijo Čubić, HRM

Obrambena tranzicija Republike Hrvatske u okviru NATO-a - Kbb Boris Katičin, HRM

Modeli javno - privatnog partnerstva u području sigurnosti – pravni aspekti - g. Mišo Mudrić, Pravni fakultet, Zagreb

Kriza “Arapskog proljeća” – prigoda za republiku Hrvatsku - dr. Tonči Tadić

16.20 Rasprava

16.50 Zaključak


Utorak, 16. listopada 2012.

10.00 Sesija 4 – Migracije i nadzor granica

Moderator: kontraadmiral (umir.) Alberto Cervone

Migracije i sigurnost granica - kontraadmiral (umir.) Alberto Cervone

Kriza izbjeglištva u podsaharskoj regiji Sjeverne Afrike - Nj.E. gđa Benitez-Donoso, zamjenica veleposlanika Kraljevine Španjolske

EUROSUR – stanje i perspektive - Goran Petričević, načelnik PU splitsko-dalmatinske, predstavnik MUP-a Republike Hrvatske

Migracije – ulazni učinci migracijskih kretanja - dr. Filip Dragović, UNDP, Zagreb

Slučaj migracija – novi izazovi sigurnosti država - Nj.E. g. Yosef Amrani, veleposlanik Države Izrael

12.00 Rasprava

12.30 Predah za kavu


12.45 Sesija 5 - Lučka sigurnost, istraživanje, razvoj

Moderator: kapetan Davor Vidan, viši inspektor, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Sustavi pomorske sigurnosti u lučkom sustavu Republike Hrvatske - kapetan Davor Vidan, viši inspektor, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Kriza “Arapskog proljeća” i nacionalna gospodarska sigurnost - g. Ivan Čule, HGK, Rijeka

13.05 Rasprava

13.35 Ručak


14.30 Zaključna sesija

Konferencija i učinci - Moderator: Smiljan Čubelić

Prognoze: budući izazovi, ugroze i izgledi - Moderator: dr. Michael Lange

16.00 Zatvaranje konferencije - g. Smiljan Čubelić

Alle Moderatoren und Referenten

Kontakt partner

Michael A. Lange

Direktor Ureda u Hrvatskoj

Michael A. Lange
Tel. +385 1 4882-650
Faks +385 1 4882-656