Hrvatski dani sigurnosti

11. konferencija Hrvatske udruge menadržera sigurnosti

listopad 11 srijeda

Datum/vrijeme

11. - 13. listopad 2017.

Mjesto

Hotel Milenij, Ul. Maršala Tita 109, 51410 Opatija

Tip

Stručna konferencija

Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS) u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer (KAS) organizira u razdoblju od 11. do 13. listopada 2017. godine u Opatiji konferenciju o izazovima Trategije nacionalen sigurnosti Republike Hrvatske.

Raspoloživo i u Deutsch

 

Kontakt partner

Michael A. Lange

Direktor Ureda u Hrvatskoj

Michael A. Lange
Tel. +385 1 4882-650
Faks +385 1 4882-656