Vijesti

23. svibanj 2018.

3. Međunarodna konferencija o sigurnosti

Zaklada Konrad Adenauer je 27. travnja 2018. godine u Zagrebu zajedno sa Zakladom hrvatskog državnog zavjeta organizirala treću konferenciju o sigurnosti na kojoj se uz sudjelovanje predsjednika Vlade RH A. Plenkovića, ministra obrane D. Krstičevića, ministra unutarnjih poslova D. Božinovića, predsjednika Odbora za vanjske poslove EP D. McAllistera i bivšeg njemačkog generala R. Meyera zum Feldea te drugih stručnjaka za sigurnost raspravljalo o izazovima europske vanjske i sigurnosne politike. više…

22. svibanj 2018.

V. kongres gradonačelnika

"EU i lokalna samouprava"

KAS je organizirao zajedno sa Zakladom hrvatskog državnog zavjeta (ZHDZ) 05. svibnja 2018. godine u Šibeniku kongres gradonačelnika o izazovima lokalne samouprave u RH. U nazočnosti predsjednika Vlade RH i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora i glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića i gotovo svih HDZ-ovih članova Vlade, prof. dr. sc. Wolfgang Schuster govorio je kao bivši gradonačelnik grada Stuttgarta o svojim iskustvima s njemačkom lokalnom samoupravom. više…

21. svibanj 2018.

"Industrija 4.0"

Poslovni časopis "Lider" organizirao je uz podršku KAS-a 17. svibnja 2018. godine u Zagrebu konferenciju na temu "Industrija 4.0". U nazočnosti državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Maria Antonića i voditelja Odjela za tehnologije i sustave za digitalizaciju industrije pri Europskoj komisiji Dr. Maxa Lemkea, ekonomski i IT stručnjaci raspravljali su s bivšim menadžerom IBM-a Friedrichom Vollmarom o izazovima digitalizacije za industriju u Hrvatskoj i Njemačkoj. više…

15. svibanj 2018.

"Uloga poduzetništva u jugoistočnoj Europi"

Zaklada Konrad Adenauer (KAS) organizirala je zajedno s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) 22. svibnja 2018. godine u Zagrebu konferenciju na temu "Uloga poduzetništva u jugoistočnoj Europi". Uz sudjelovanje pomoćnice ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta Ane Mandac i novog direktora Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore Svena Thorstena Potthoffa, poduzetnici/ice iz cijele jugoistočne Europe razgovarali su o perspektivama poduzetništva u gospodarskom razvoju Hrvatske. više…

12. svibanj 2018.

Ljetna škola "Političke akademije" ZHDZ-a

KAS i Zaklada hrvatskog državnog zavjeta (ZHDZ) organizirali su zajedno od 07. do 10. lipnja 2018. godine na otoku Visu završni seminar za 11. generaciju polaznika „Političke akademije“ ZHDZ-a. U nazočnosti ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića te profesora dr. sc. Pere Maldinija sa Sveučilišta u Dubrovniku i dr. sc. Nine Ćorića sa Sveučilišta u Mostaru, mladi političari HDZ-a iz različitih županija bili su tijekom predavanja pripremani za obnašanje budućih političkih funkcija. više…

11. svibanj 2018.

Politička akademija PLUS

KAS je organizirao zahjedno sa Zakladom Hrvatskog državnog zavjeta (ZHDZ) od 18. do 20 svibnja 2018. godine u Zlatnoj gredi seminar „Politička akademija PLUS“. U nazočnosti rektora Sveučilišta VERN prof. dr. sc. Vlatka Cvrtile te profesora dr. sc. Mladena Puškarića i dr. sc. Danijela Labaša sa Sveučilišta u Zagrebu, apsolventi su raspravljali o aktualnim izazovima u međunarodnim odnosima, kao što su trenutni sukobi na Bliskom istoku, te o vrijednostima i načinu funkcioniranja institucija EU. više…

10. svibanj 2018.

Economic Policy Debate

"Industrija 4.0 – Utjecaj na ekonomiju i tržište rada"

U okviru redovno organiziranog debatnog foruma EPD-a o ekonomskim izazovima Hrvatske, KAS je 17. svibnja u Zagrebu u suradnji sa „Zagrebačkom inicijativom“ i uz sudjelovanje dugogodišnjeg mendžera IBM-a F. Vollmara i potpredsjednika Hrvatske gospodarske komore za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša dr. sc. T. Radoša organizirao konferenciju o utjecaju industrije 4.0 na ekonomiju i tržište rada na kojoj se razgovaralo o utjecaju digitalne promjene na hrvatsku i njemačku industriju. više…

8. svibanj 2018.

Međunarodni simpozij

"Utjecaj totalitarne prošlosti na demokratsku sadašnjost"

KAS je zajedno sa Sveučilištem u Zadru od 07. do 08. svibnja 2018. godine organizirao simpozij pod nazivom „Utjecaj totalitarne prošlosti na demokratsku sadašnjost“. U nazočnosti prorektora Sveučilišta prof. dr. sc. S. Zjalića, prof. dr. sc. J. Zovko razgovarao je voditeljem Odjela za filozofiju doc. dr. sc. M. Vučetićem i dr. sc. S. Bartulicom s Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu te s drugim znanstvenicima iz ovog dijela Europe o uvjetima prevladavanja posljedica totalitarnih režima. više…

19. travanj 2018.

"Neradna nedjelja u Hrvatskoj"

Zaklada Konrad Adenauer (KAS) organizirala je 19. travnja u Zagrebu zajedno s Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Franjevačkim institutom za kulturu mira konferenciju pod nazivom "Društveni gospodarski aspekt slobodne nedjelje u Hrvatskoj". Uz sudjelovanje njemačkog predstavnika "Katoličkog radničkog pokreta" iz Münchena Hannesa Krellera, predstavnici civilnog društva razgovarali su s sindikalnim predstavnicima, predstavnicima Crkve te ekonomskim stručnjacima o učincima neradnih nedjelja. više…

17. travanj 2018.

"Pametnim rješenjima do održivoga grada"

Zaklada Konrad Adenauer (KAS) organizirala je 17. travnja 2018. godine u Zagrebu zajedno s poslovnim časopisom "Lider" konferenciju na temu "Pametnim rješenjima do održivoga grada". Tijekom konferencije su brojni hrvatski i strani predstavnici gradova, poduzetnici i upravni stručnjaci raspravljali o novim trendovima održivog urbanog razvoja, rješenjima za učinkovitu gradsku upravu te o digitalnoj transformaciji velikih gradova u tzv. “pametne gradove”. više…