„Energetska politika i ekonomski razvoj u EU”

„KAS ECONOMIC TALK“

Raspoloživo i u Deutsch

Zaklada Konrad Adenauer (KAS) organizirala je zajedno sa „Zagrebačkom inicijativom“ (ZI) 29. svibnja 2017. godine u Zagrebu ekonomsko-političku debatu o energetskoj politici. Tom prigodom je voditelj istraživanja iz „European Centre for Energy and Resource Security - ECERS" s King's Collegea u London dr. Frank Umbach raspravljao s poduzetnicima i nizom istaknutih hrvatskih ekonomskih i energetskih stručnjaka o novim perspektivama za energetsku politiku u Republici Hrvatskoj i Europi.

Slika 1 od 8
v. l. n. r. Dr. Kristina Čelić (Verwaltung für Energie, Umwelt- und Energieministerium der Republik Kroatien), Dr. Frank Umbach (Forschungsdirektor des European Centre for Energy and Resource Security, King’s College London) und Prof. Dr. Marta Zorko (Vize-Dekanin der Politikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zagreb)

S lijeva na desno: dr. sc. Kristina Čelić (Uprava za energetiku, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske), dr. Frank Umbach (voditelj Odjela za istraživanja na "European Centre for Energy and Resource Security, King’s College London") i prof. dr. sc. Marta Zorko (prodekanica za nastavu i studente Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagreb)

Serija

izvješća o aktivnostima

objavljeno

Croatia, 29. svibanj 2017.