Politička akademija PLUS

Raspoloživo i u Deutsch

Zaklada Konrad Adnauer (KAS) organizirala je u suradnji sa Zakladom Hrvatskog državnog zavjeta (ZHDZ) od 18. do 20 svibnja 2018. godine u Zlatnoj gredi još jedan seminar u nizu „Politička akademija PLUS“. U nazočnosti rektora Sveučilišta VERN prof. dr. sc. Vlatka Cvrtile te profesora dr. sc. Mladena Puškarića i dr. sc. Danijela Labaša sa Sveučilišta u Zagrebu, apsolventi su raspravljali o aktualnim izazovima u međunarodnim odnosima, kao što su trenutni sukobi na Bliskom istoku te o vrijednostima i načinu funkcioniranja institucija EU.

Slika 1 od 7
Srećko Prusina (ravnatelj Zaklade hrvatskog državnog zavjeta)

Srećko Prusina (ravnatelj Zaklade hrvatskog državnog zavjeta)

Serija

izvješća o aktivnostima

objavljeno

Croatia, 21. svibanj 2018.