Публикации

МЕЃУРЕЛИГИСКИ ЧАС

Поттикнување на дијалог и соработка

На 27 ноември во Скопје, се одржа Меѓурелигискиот час за втората генерација студенти по теологија од Православниот богословски факултет и Факултетот за исламски науки. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 1. Декември 2017.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКОТО УЧЕСТВО ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ

КОНФЕРЕНЦИЈА

Фондацијата Конрад Аденауер и Здружението LEAD на 20.11.2017 година ја организираа конференцијата за зајакнување на ученичкото учество во процесот на донесување на одлуки во средните училишта во Македонија. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 22. Ноември 2017.

ЈАКНЕЊЕ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА ВО СФЕРАТА НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

СЕМИНАР

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Машинскиот Факулет-Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј од Скопје и Градежниот Факултет при Универзитетот Аристотелис од Солун организираа студентска размена во Дојран од 16-18 ноември. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 20. Ноември 2017.

KAS SCHOLAR INITIATIVE

Со целосна поддршка во процесот на планирање и реализирање, стипендистите на КАС организираа семинар со наслов “Economy-Education-Employment” кој се одржа од 9 до 12 ноември во Пеќ, Косово. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 17. Ноември 2017.

ПОЛИТИЧКА МИСЛА Бр.53

Институтот за демократија Социетас Цивилис и фондацијата Конрад Аденауер во Република Македонија ви го претставуваат 53-тото издание на списанието Политичка мисла. повеќе…

14. Ноември 2017.

Серија на публикација