Публикации

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА МЕТОДИ НА МЛАДИНСКА РАБОТА И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 14 и 15 септември во Охрид, Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Здружението LEAD организираа тренинг за 14 наставници од Југозападниот регион на Македонија. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 20. Септември 2018.

ARE YOU(TH) IN? ПЕРСПЕКТИВИ, ИДЕИ И НАСОКИ

Формирање на КАС мрежа на стипендисти

Од 31 август до 2 септември во Охрид се одржа семинарот на кој учество земаа актуелни и поранешни стипендисти од Македонија и Косово. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 20. Септември 2018.

ТРЕТА РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА

ОПШТЕСТВОТО И РЕЛИГИЈАТА: ЕТНИЧКИ ГРУПИ, ИДЕНТИТЕТ, НАЦИОНАЛИЗАМ

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со "Вилфрид Мартенс" Центарот за Европски студии, трета година по ред ја организираа Регионалната летна школа 2018 на тема "Општеството и религијата: Етнички групи, идентите и национализам" повеќе…

Veranstaltungsberichte | 16. Jули 2018.

РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2018

Идентитет, миграции и новата безбедноста агенда во Европа

Од 5 до 7 јуни во Охрид, КАС во соработка со Факултетот за безбедност-Скопје и Центарот за истражување и креирање политики ја организираше регионалната Летна школа за безбедност 2018. Проектот е поддржан од „Вилфред Мартенс“ Центарот за европски студии од Брисел. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 26. Jуни 2018.

МЛАДИТЕ РАЗВИВАА РЕШЕНИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ОДЛИВ НА МОЗОЦИ

Од 11 до 14 мај во Охрид и Скопје се одржа Brain Drain хакатон и Конфереција во организација на Фондацијата Конрад Аденауер, Здружението LEAD и Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 28. Maj 2018.

Серија на публикација