Публикации

ПОДДРШКА ЗА РЕШЕНИЕ НА СПОРОТ ЗА ИМЕТО

Македонска делегација на посета кај Ханс-Герт Петеринг

На 21 февруари, Д-р Ханс-Герт Петеринг, поранешен Претседател на Фондација Конрад Аденауер и поранешен Претседател на Европскиот Парламент, ја прими македонската делегација составена од заменик претседателот на Владата Бујар Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 22. Февруари 2018.

РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Промоција на публикација

Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија „Социетас цивилис“ во ЕУ Инфо центарот ги промовираа публикациите „Реформа на судството во Република Македонија: Промени без реформи?“ и „Уставниот суд изгубен во судските реформи“. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 19. Февруари 2018.

ЕТИЧКИТЕ НОРМИ ВО НОВИНАРСТВОТО

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Здружението на новинарите на Македонија од 8-10 февруари организираше дводневна обука на тема: „Практиката на Европскиот суд за човекови права и на Јавното обвинителство на Македонија со случаите за медиумската слобода“. повеќе…

Veranstaltungsberichte | 19. Февруари 2018.

ЈАВНА ПОЛИТИКА, АНАЛИЗА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ И ЈАВНА ВРЕДНОСТ

Оваа публикација е структурирана како учебник за студенти и има за цел да ги воведе студентите во предметот јавна политика, како и да ги запознае со актерите и инструментите на креирањето политики. Публикацијата е авторско дело на д-р Марија Ристеска и е издадена во соработка со ФОН универзитетот. повеќе…

10. Jaнуари 2018.

БЕЗБЕДНОСНИ ПОЛИТИКИ И КОНЦЕПТИ

Овој учебник е во авторство на Д-р Марјан Ѓуровски кој е наменет за студенти од прв и втор циклус на студии и ќе биде употребен за предметите “Безбедносни стратегии” “Безбедносни политки” “Безбедносни стратегии и ме наџмент” и “Стратегиски анализи” на Факултетот за Безбедност-Скопје при Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола. повеќе…

22. Декември 2017.

Серија на публикација