ВТОРА РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА

"Општеството и религијата: Етнички групи, идентитет, национализам"

Исто така достапно во English

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со "Вилфрид Мартенс" Центарот за Европски студии, втора година по ред ја организираа Регионалната летна школа 2017 на тема "Општеството и религијата: Етнички групи, идентите и национализам"

Слика 15
.

На школата присуствуваа 40ина учесници од 9 Балкански земји и Германија и имаа можност да учествуваат во динамична програма од предавања, работилници како и посети на културни и историски објекти во Охрид, во периодот од 12-16 јули.

Широк опсег на теми и предавања беа опфатени: улогата на религијата во општеството, помирување, националиам, граѓански активизам, различности, перпективи на ЕУ, мултикултурализам, улогата на медиумите, етнички идентитети и концептот на Балканизација. Ова овозможи учесниците да се здобијат со знаења преку дискусии, практични примери од други земји но и да разменуваат мислења преку работилниците.

Главната цел на Летната школа е да го промени статусот "quo" кога станува збор за перцепцијата за религиозните, националните и културните разлики помеѓу младите од академскиот свет од регионот.

Серија

Veranstaltungsberichte

издадено

Macedonia, 15. Aвгуст 2017.