ХАХНамын Залуучуудын Холбооны Чуулган

Монгол Улсын төлөөлөгчид ХБНГУ-ын Берлин хот болон Шлесвиг-Холлштайн мужид

ХБНГУ-ын ХАХНамын дэргэдэх Залуучуудын Холбооны Чуулганд МУ-ын Ардчилсан Залуучуудын Холбооноос гурван төлөөлөл оролцлоо. илүү…

УЛС ТӨР БА СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ

"Парламентын сэтгүүл зүй" сургалт хэлэлцүүлэг

Төрийн байгуулалтын инститүцүүдүүдэд нийгмийн зүгээс хяналт тавих дуу хоолой нь хэвлэл мэдээлэл буюу "дөрөв дэх засаглал" бөгөөд хэвлэл мэдээллийн үүрэг хариуцлага ямар ч цаг үед нэн чухал билээ. илүү…

АРДЧИЛЛЫН IV ЧУУЛГАН

Төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь

Энэ удаагийн Ардчиллын чуулган нь Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газартай хамтарч хийснээрээ онцлог болсон бөгөөд чуулганы зорилго нь оролцогчдынхоо хүрээг өргөжүүлээд зогсохгүй, тэдний сайн дурын оролцоонд түшиглэн ардчилсан засаглал дахь "Төр-Иргэн"-ий хамтын ажиллагааг тойрсон чухал асуудлыг өргөн хүрээнд, үр дүнтэй хэлэлцэхэд чиглэгдсэн юм. илүү…


тавтай морилно уу

Конрад-Аденауэр-Сан нь ХБНГУ-ын улс төрийн сан юм. Тус сан нь төсөл, хөтөлбөрөөрөө дамжуулан олон улсын хамтын ажиллагаа болон харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэх үйл явцад хувь нэмрээ оруулдаг. Энэхүү цахим хуудсаар Конрад-Аденауэр-Сангийн Монгол дахь үйл ажиллагааг олон нийтэд танилцуулна.

илүү…


Өнгөрсөн арга хэмжээнүүд

9 сарын 26
конгресс

Ардчиллын IV Чуулган

8 сарын 19 - 24
Ulaanbaatar
сургалт

КАС-ийн Улс Төрийн Залуу Манлайлагчдын III Хөтөлбөр

8 сарын 17
Ulaanbaatar
форум

Монгол-Германы XVI Чуулган 2018

Конрад-Аденауэр-Сангийн Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын 25 жилийн ой

10 сарын 18
Ulaanbaatar
илтгэл

ЗҮҮН ГЕРМАНЫ СОЦИАЛИСТ ДИКТАТУРЫН ҮЕИЙН УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ЦАГААТГАЛ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

KAS After Work Lecture

нийтлэгдсэн бүтээлүүд

ХБНГУ-ын ХАХНамын дэргэдэх Залуучуудын Холбооны Чуулган

Монгол Улсын төлөөлөгчид ХБНГУ-ын Берлин хот болон Шлесвиг-Холлштайн мужид

ХБНГУ-ын ХАХНамын дэргэдэх Залуучуудын Холбооны Чуулганд МУ-ын Ардчилсан Залуучуудын Холбооны гурван төлөөлөл оролцлоо. ХБНГУ-д зохиогдсон тус чуулганд оролцогчид орчин үеийн улс төрийн кампанит ажлын арга хэлбэрүүд болон аливаа [...] илүү…

УЛС ТӨР БА СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ

"Парламентын сэтгүүл зүй" сургалт хэлэлцүүлэг

Төлөөллийн ардчилал бол эрх мэдлийг нэг хүн эсвэл хэсэг бүлэгт төвлөрүүлэхийн оронд нийгмийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч засаглалын салаа мөчрүүдэд тараан хуваарилдаг явдал билээ. Төрийн байгуулалтын инститүцүүдүүдэд нийгмийн зүгээс [...] илүү…

АРДЧИЛЛЫН IV ЧУУЛГАН

“Төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь”

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын Академи, Конрад-Аденауэр-Сангийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсад ардчиллыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор цагийн үеийн хэрэгцээ, шаардлагад [...] илүү…

Бүх нийтлэлүүд ›

Холбоо барих ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газар

Сөүлийн Гудамж,
Браухаус – 22
Улаанбаатар 210628
утас. +976 11 31 91 35 oder -136
факс +9 76 11 31 91 37

нийгмийн хэвлэл мэдээллийн