үйл ажиллагаанууд

Одоогийн байдлаар арга хэмжээ байхгүй байна

Өнгөрсөн арга хэмжээнүүд

Огноо Гарчиг байршил (хаана)
 
2017 оны 10 сарын 18 илтгэл

ЗҮҮН ГЕРМАНЫ СОЦИАЛИСТ ДИКТАТУРЫН ҮЕИЙН УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ЦАГААТГАЛ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

KAS After Work Lecture

Германы Нэгдмэл Социалист Намын диктатурын үеийн улс төрийн хэлмэгдэгсдийн цагаатгал, дүн шинжилгээ сэдэвт илтгэл илүү…

Ulaanbaatar
2017 оны 9 сарын 24 үдэшлэг

Бундестагийн сонгуулийн үдэш

Бундестагийн сонгууль

2017 оны 9-р сарын 24-нд ХБНГУ-ын Бундестагийн 19 дэх сонгууль болно. Энэхүү ач холбогдол бүхий сонгуулийн үйл явцыг ажиглахаар Монгол дахь Конрад-Аденауэр-Сангийн суурин төлөөлөгчийн газар Бундестагийн сонгуулийн үдшийг зохион байгуулах гэж байна. илүү…

Ulaanbaatar
2017 оны 6 сарын 13

Бүртгэл дууссан

салбар чиглэлийн бага хурал

АРДЧИЛЛЫН III ЧУУЛГАН

ЧӨЛӨӨТ, ХАРААТ БУС ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АРДЧИЛАЛ ДАХЬ ҮНЭ ЦЭНЭ

Ардчиллын III чуулганаар хэвлэл мэдээлэл, улс төр, иргэний нийгмийн салбарынхан чөлөөт хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүйн ёс зүй болон олон нийтийн радио, телевизийн ач холбогдлийн талаар ярилцан, нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. илүү…

Ulaanbaatar

Арга хэмжээнүүд дээр тавигдсан илтгэлүүд

Ардчиллын III чуулган

Чөлөөт, хараат бус хэвлэл мэдээллийн ардчилал дахь үнэ цэнэ

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын харьяа Удирдлагын академи, ХБНГУ-ын Конрад-Аденауэр-Сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар хамтран Монгол улсад ардчиллыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор жил бүр [...] илүү…

МОНГОЛ БОЛОН ХБНГУ ДАХЬ УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ЦАГААТГАЛ: ДҮГНЭЛТ, СУРГАМЖ, ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

2016 оны 04 дүгээр сарын 25-нд Улаанбаатар хотноо "МОНГОЛ БОЛОН ХБНГУ ДАХЬ УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ЦАГААТГАЛ: ДҮГНЭЛТ, СУРГАМЖ, ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулагдсан билээ. Уг [...] илүү…

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ЧУУЛГАН 2016

“Төвлөрлийг сааруулах бодлого – Орон нутгийн хөгжил” сэдэвт нутгийн удирдлагын чуулган Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Монголын нутгийн удирдлагын холбоо, ХБНГУ-ын Конрад-Аденауэр-Сан хамтран энэ чуулганыг энэ XII [...] илүү…

Арга хэмжээнүүд дээр тавигдсан илтгэлүүд ›