үйл ажиллагаанууд

Одоогийн байдлаар арга хэмжээ байхгүй байна

Өнгөрсөн арга хэмжээнүүд

Огноо Гарчиг байршил (хаана)
 
2017 оны 10 сарын 17 илтгэл

ЗҮҮН ГЕРМАНЫ СОЦИАЛИСТ ДИКТАТУРЫН ҮЕИЙН УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ЦАГААТГАЛ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

KAS After Work Lecture

Германы Нэгдмэл Социалист Намын диктатурын үеийн улс төрийн хэлмэгдэгсдийн цагаатгал, дүн шинжилгээ сэдэвт илтгэл илүү…

Ulaanbaatar
2017 оны 9 сарын 23 үдэшлэг

Бундестагийн сонгуулийн үдэш

Бундестагийн сонгууль

2017 оны 9-р сарын 24-нд ХБНГУ-ын Бундестагийн 19 дэх сонгууль болно. Энэхүү ач холбогдол бүхий сонгуулийн үйл явцыг ажиглахаар Монгол дахь Конрад-Аденауэр-Сангийн суурин төлөөлөгчийн газар Бундестагийн сонгуулийн үдшийг зохион байгуулах гэж байна. илүү…

Ulaanbaatar
2017 оны 6 сарын 12 форум

"Баялгийн Засаглал" Чуулган

"Баялгийн Засаглал" хөгжлийн чуулган илүү…

Ulaanbaatar

Арга хэмжээнүүд дээр тавигдсан илтгэлүүд

Эрчим хүчний аюулгүй байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлт

чөлөөт, хариуцлагатай сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх нь

Эрчим хүчний аюулгүй байдал, уур амьсгалын өөрчлөлт нь орчин цагийн томоохон сорилтуудын нэг бөгөөд Монгол Улсын хувьд ч мөн адил юм. Иргэд энэ асуудлын талаар мэдээлэл сайтай, үр дагаврыг ойлгож ухамсарлах нь өндөр ач [...] илүү…

Монголын хуульчдын холбооны удирдлагуудтай дугуй ширээний уулзалт зохион байгууллаа

Туршлага солилцох уулзалт

“Хуульчдын ёс зүй, сахилга хариуцлага сэдвийн дор дугуй ширээний уулзалт 2018 оны дөрөвдүгээр сарын 4-ний өдөр боллоо. илүү…

Улс төрийн намууд хүчтэй бол ардчилал тогтвортой

ХБНГУ-ын ХАХНам болон Монгол Улс дахь Ардчилсан Намын (АН) үзэл баримтлалын чиглэлийн ижил төстэй байдал дээр үндэслэн КАС нь Монгол Улсад 1993 онд суурин төлөөлөгчийн газраа нээх цагаас эхлэн АН-тай хамтын ажиллагаатай байж [...] илүү…

Арга хэмжээнүүд дээр тавигдсан илтгэлүүд ›