нийтлэгдсэн бүтээлүүд

"Монгол Улсын Төрийн байгуулал дахь засаглалын институт" судалгаа

Конрад-аденауэр-Сан, МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн хамтарсан мэргэжилтний зөвлөл илүү…

Улс орнуудын тухай тайлан | 2018 оны гуравдугаар сар 7

ХАНГАЙН БҮСИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЧУУЛГАН 2017

БОДЛОГЫН УЯЛДАА – БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ БҮС

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс санаачлан ХБНГУ-ын “Конрад-Аденауэр-Сан”, Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ болон МҮХАҮТ-тай хамтран “Хангайн бүсийн өрсөлдөх чадварын чуулган 2017” арга хэмжээг “Бодлогын уялдаа – Байгальд ээлтэй бүс” уриан дор Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод 2017 оны 10-р сарын 2-3-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Энэхүү чуулганы тайланг толилуулж байна. илүү…

2017 оны арван хоёрдугаар сар 22

ҮР НӨЛӨӨ БҮХИЙ НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

БОДЛОГЫН СУДАЛГАА, ЗӨВЛӨМЖ

"Монгол Улсын орон нутгийн бодлогын зөвлөмж" төсөл нь төрийн болон нутгийн удирдлагын бодлогын судалгааны институт, хараат бус, бие даасан судалгааны байгууллагуудын судлаач, шинжээчдээс бүрдэх төрийн байгуулалт, засаглалын хэлбэр болон нутгийн удирдлагын чиглэлээрх мэргэжлийн зөвлөх баг юм. 2017 оноос эхлүүлж буй уг судалгааны ажилд бид суурь мэдээлэл болон баримт бичгийн судалгаанд анхааран "Үр нөлөө бүхий нутгийн удирдлагын тогтолцоо" сэдвээр судлаачдын баг ажиллаж бодлогын судалгаа, зөвлөмжийг боловсрууллаа. илүү…

2017 оны арван хоёрдугаар сар 12

Economic Analytica

Эдийн засгийн сэтгүүл

Монгол Улсын өмнө тулгамдаад буй эдийн засгийн асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж, судалгааны ажлуудыг хүргэх замаар нийгэм, олон нийтэд эдийн засгийн шинжлэх ухаан, боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд энэхүү сэтгүүлийн зорилго оршиж байгаа юм. Хамгийн анхны дугаараараа төсөв болон төсвийн бодлогын асуудлуудыг хөндсөн. илүү…

2017 оны арван хоёрдугаар сар 6

Компанийн нийгмийн хариуцлага гэж юу вэ?

Компанийн нийгмийн хариуцлагын гарын авлага

Энэхүү гарын авлагаар дамжуулан бизнес эрхлэгчид нийгмийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар сэдэл, түлхэц өгөх мөн цаашид хөгжлийн гурван тулгуур болох эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулах замаар илүү өрсөлдөх чадвартай, тогтвортой компаниудыг Монгол улсад өсөн нэмэгдэхэд хувь нэмэр оруулахыг зорилоо. илүү…

2017 оны арван хоёрдугаар сар 4