Europa

Pogłębianie dobrych relacji polsko-niemieckich

Od 16 do 19 stycznia br. z wizytą w Gdańsku i Olsztynie przebywa dr Hans-Gert Pöttering, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. więcej…

Event

Idee dla Europy

Dzisiaj w Gdańsku, a jutro w Olsztynie. Doskonała okazja, aby spotkać Przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera dr. Hansa-Gerta Pötteringa, który weźmie udział w dyskusjach polsko-niemieckich oraz opowie o swoich wieloletnich doświadczeniach politycznych, których streszczenie można znaleźć w jego książce: "Na szczęście jesteśmy zjednoczeni". Zapraszamy więcej…

10 stycznia 2017 r. zmarł Roman Herzog

Z wielkim bólem żegnamy byłego Prezydenta Niemiec

Roman Herzog był profesorem prawa konstytucyjnego oraz sędzią i prezesem Federalnego Sądu Konstytucyjnego. Herzog był Europejczykiem i przyjacielem Polski. W czasie obchodów 50. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego wygłosił słynną mowę, w której przeprosił Polaków za krzywdy wyrządzone przez Niemców w czasie wojny. więcej…


Witamy

„Jedność Europy była marzeniem nielicznych i nadzieją wielu. Dziś jest dla wszystkich koniecznością” (Konrad Adenauer). Witamy na stronie internetowej pierwszego przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adeanuera w krajach byłego „bloku wschodniego”. Otwarcie 1989 r. to wyraz uznania dla walki Polaków o wolność, demokrację i prawa człowieka w Europie.

więcej…


Wcześniejsze wydarzenia

18 stycznia
Event

Idee dla Europy - Olsztyn

dyskusja i prezentacja książki dr. Hansa-Gerta Pötteringa "Na szczęście jesteśmy zjednoczeni"

Publikacje

Pogłębianie dobrych relacji polsko-niemieckich

Od 16 do 19 stycznia br. z wizytą w Gdańsku i Olsztynie przebywa dr Hans-Gert Pöttering, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. więcej…

10 stycznia 2017 r. zmarł Roman Herzog, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 1994 – 1999.

Z wielkim bólem żegnamy Romana Herzoga, wybitną osobowość, polityka i prawnika, który miał wielkie zasługi dla dzieła pojednania polsko-niemieckiego. więcej…

Rozwiązanie dla Syrii

Biała Księga - zaangazowania Polski w konflikt w Syrii

Publikacja stanowi punkt wyjścia dla kierunku aktywności oraz działań dla polskiego rządu i jego agend. We współpracy z ekspertami zaproszonych instytucji - najwybitniejszymi znawcami tematyki w Polsce - podsumowano stan [...] więcej…

Wszystkie publikacje ›

Kontakt ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

ul. J. Dąbrowskiego 56
02-561 Warszawa
Polska
Tel. +48 22 845 9330 oder -8 48 54 01
Fax. +48 22 848 5437

Social Media