Tablice pamięci Katowiczan ofiar KL Auschwitz

w 66. rocznicę oswobodzenia niemieckiego obozu KL Auschwitz

Styczeń 27 Czwartek

Data/godzina

27 Styczeń 2011, 12.00

miejsce

Katowice

Typ

Seminarium

W 66. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświeńcimskich oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na uroczystości "Tablice pamięci Katowiczan ofiar KL Auschwitz".

Dostępne także w języku Deutsch

Konferencja "Katowiczanie - Ofiary KL Auschwitz" zostanie otwarta przez marszałka województwa Śląskiego, Adama Matusiewicza.

12:05 – 12:15 Przywitanie uczestników
Stephan Raabe - Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Grzegorz Rosengarten - Prezes Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich

12:15 – 12:30
Katowiczanie w KL Auschwitz. Geneza oraz dokumentacyjny aspekt projektu
Jan Parces - Wiceprezes Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich

12:30– 12:50
Walki o Górny ZŚląsk w styczniu 1945 roku
Bartłomiej Warzecha - Instytut Pamięci Narodowej o. Katowice

12:50 - 13:10
Póki żyje... Moje wspomnienia z piekła na ziemi
Były więzieńniemieckiego obozu KL Auschwitz

13:10 – 13:40
Wyzwolenie Katowic w styczniu 1945 roku. Oswobodzenie i ewakuacja KL Auschwitz
dr Grzegorz Bębnik – Instytut Pamięci Narodowej o. Katowice

13:40 – 14:00
Polska i Górny Śląsk po 1945 roku. Wyzwolenie czy nowa okupacja?
Andrzej Krzystyniak - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Koordynacja:
Hanna Dmochowska
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Hanna.Dmochowska@kas.pl

Osoba kontaktowa

Stephan Georg Raabe

dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Stephan Georg Raabe
Tel. +49 331 748876-0
Fax. +49 331 748876-15
Języki: Deutsch,‎ English,‎ Polski