Polska w Unii Europejskiej

60 lat Traktatów Rzymskich

Marzec 25 Sobota

fully booked

Data/godzina

25 Marzec 2017

miejsce

Warszawa

Typ

Debata publiczna

Zaproszeni polscy i międzynarodowi paneliści – doświadczeni politycy, młodzi liderzy i eksperci – ocenią aktualną kondycję europejskiego projektu oraz przedstawią idee dla Unii Europejskiej i Polski, pomagające sprostać wyzwaniom początku XXI wieku.

Dostępne także w języku Deutsch, English

Celem konferencji jest refleksja na temat osiągnięć i perspektyw integracji europejskiej, organizowana w 60-tą rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, ustanawiających Europejską wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską wspólnotę Energii Atomowej. Międzynardowe spotkanie organizowane jest wspólnie przez Fundację Konrada Adenauera, Fundację Friedricha Eberta, Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, Instytutu Bronisława Komorowskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, podczas której politycy, eksperci i liderzy podsumują osiągnięcia UE i przedstawią perspektywy przed nią stojące.

11.00 Powitanie uczestników
Andrzej Majkowski, Prezes Zarządu Fundacji Amicus Europae
Sławomir Rybicki, Prezes Zarządu Instytutu Bronisława Komorowskiego
Alessandro de Pedys, Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce
Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

11.30 „Polska i Unia Europejska: Refleksje w 60. rocznicę Traktatów Rzymskich”

Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005
Bronisław Komorowski, Prezydent RP w latach 2010-2015
Pat Cox, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2002-2004

12.45 Dyskusja panelowa

„Globalizacja i suwerenność w XXI wieku: jak zapewnić sukces integracji w zmieniającym się świecie?"

Adam Daniel Rotfeld, b. Minister Spraw Zagranicznych RP
Gesine Schwan, Przewodnicząca Humboldt-Viadrina Governance Platform
Rita Süssmuth, Przewodnicząca Bundestagu w latach 1988-1998
Jaś Gawroński, Poseł do PE w latach 1981-2009, b. Przewodniczący Delegacji PE ds. relacji z Polską

15.00 Dyskusja panelowa

„Pomiędzy kryzysem euro a wyzwania migracji - strategia dla Polski w Unii Europejskiej”

Dariusz Rosati, Poseł do PE, b. Minister Spraw Zagranicznych
Joanna Mucha, Posłanka na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości UE
Anna Skrzypek, Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych
Adam Szłapka, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. przyszłości UE
Piotr Buras, Dyrektor Biura ECFR w Warszawie

Logo

Osoba kontaktowa

Angelika Klein

Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Angelika Klein
Tel. +48 22 845-9330
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Romana,‎ Español

Michael Quaas

koordynator projektów

Michael Quaas
Tel. +48 22 845-9339
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English,‎ Polski