Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska

Lipiec 23 Niedziela

fully booked

Data/godzina

23 - 29 Lipiec 2017

miejsce

Ełk

Typ

Seminarium

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku organizują seminarium naukowe poświęcone Społecznej Gospodarce Rynkowej.

Dostępne także w języku Deutsch

Celem seminarium jest zapoznanie jego uczestników z koncepcją Społecznej Gospodarki Rynkowej i jej implementacją w niemieckiej polityce gospodarczej w okresie od 1948 roku aż do współczesności. Zarówno Polska, jak i Unia Europejska zobowiązane są do tego, odpowiednio przez zapisy Konstytucji RP z 1997 roku oraz Traktatu Lizbońskiego z 2007 roku.

W ramach kilkudniowego seminarium przewidziano m.in.:

Wykłady:
"Kryzys integracji europejskiej i sytuacja Polski w Europie. Jak kształtują się współczesne koncepcje europejskiego ładu gospodarczego?" oraz „Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest sposobem rozwiązywania gospodarczych i społecznych trudności integracji europejskiej oraz Polski” Prof. dr Piotr Pysz

„Model Społecznej Gospodarki Rynkowej z perspektywy rynku pracy w Polsce i w Niemczech” dr Michał Moszyński

„Społeczna Gospodarka Rynkowa a polityka gospodarcza Polski” Prof. dr Elżbieta Mączyńska

Debaty i prace w grupach roboczych

Osoba kontaktowa

Angelika Klein

Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Angelika Klein
Tel. +48 22 845-9330
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Romana,‎ Español

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski