Dokąd zmierza Europa?

XVII Międzynarodowa Konferencja Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Październ… 27 Piątek

Data/godzina

27 - 28 Październik 2017

miejsce

Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Typ

Konferencja

Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu wraz z współorganizatorami zapraszają na kolejną międzynarodoweą konferencję "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej".

Dostępne także w języku Deutsch

Tematami tegorocznej konferencji będą:

Przywództwo - Czy Europie potrzebne jest silne przywództwo?

Tożsamość - Czy Europa obroni tożsamości opartą na chrześcijaństwie?

Przyszłość - Drogi wyjścia z kryzysu

Jedność - Konsekewncje Brexitu


AKTUALNY PROGRAM oraz wszelkie informacje dot. konferencji znajdą Państwo na stronie www.kosciol-europa.org.pl

Obowiązuje elektroniczna REJESTRACJA

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
bp prof. Tadeusz Pieronek

Organizatorzy:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu

Współpraca:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w PE
Delegacja Polska w EPL (Chrześcijańscy Demokraci) w PE
Europejska Partia Ludowa
Wydawnictwo „Wokół Nas”, Gliwice

Patronat medialny:

Tygodnik Powszechny

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie (polski, niemiecki, angielski).

Plakat

Dokąd zmierza Europa?

Osoba kontaktowa

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Hanna Dmochowska

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna Dmochowska
Tel. +48 22 845-9335
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski