Nowe nacjonalizmy kontra zjednoczona Europa

Rozmowy o Europie

Październ… 16 Poniedziałek

Data/godzina

16 Październik 2017, 13.00

miejsce

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a w Katowicach

Typ

Rozmowa

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu Rozmowy o Europie.

Dostępne także w języku Deutsch

Liczne kryzysy, które trapią współczesną Europę spowodowały rozczarowanie części wyborców liberalną demokracją. Poglądy skrajne padają zatem na podatny grunt społeczny. Od kilku lat w niektórych państwach europejskich można zaobserwować nasilające się tendencje nacjonalistyczne. Część polityków, aby zaistnieć na scenie politycznej, wykorzystuje lęki społeczne, wynikające z braku poczucia bezpieczeństwa, niepewności ekonomicznej i utraty zaufania do elit. Stosunkowo wysokie poparcie dla Frontu Narodowego we Francji, Jobbiku na Węgrzech, Partii Wolności w Holandii, Złotego Świtu w Grecji czy Szwedzkich Demokratów odzwierciedla panujące w Europie nastroje społeczne.
Rodzą się za tym pytania:

• Czy nastroje wewnętrzne w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, zagrażają procesowi integracji europejskiej?
• Czy nacjonalizm i nieliberalne modele demokracji mogą stanowić ponownie zagrożenie dla stabilności i pokoju na Starym Kontynencie?
• Czy głębsza Integracja Unii Europejskiej jest właściwą odpowiedzią na wzrost nacjonalizmów w państwach członkowskich?

Poprzez dyskusję z udziałem polskich i niemieckich ekspertów pragniemy przedstawić przyczyny i skutki narastania nowych nacjonalizmów w Europie. Chcemy porównać poparcie dla ruchów nacjonalistycznych w Polsce, w Niemczech oraz w innych państwach UE. Chcemy także omówić, postulowane przez władze UE plany pogłębienia integracji Wspólnoty.

Program


13:00-13:15
Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników oraz gości
Lucjan Dzumla, Dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

13:15-15:00
Dyskusja: Nowe nacjonalizmy kontra zjednoczona Europa

prof. UW dr hab. Tomasz Grosse, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Sobieskiego, współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

dr Marek Migalski, politolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Christoph Müller-Hofstede, politolog, kierownik projektów, Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale für politische Bildung), Bonn

Jacek Purski, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, Warszawa

Moderacja: Wojciech Pacula, Polskie Radio Katowice

Osoba kontaktowa

Hanna Dmochowska

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna Dmochowska
Tel. +48 22 845-9335
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Partnerzy

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej