Nowy wymiar terroryzmu w Europie

Polsko-niemiecka konferencja

Październ… 10 Wtorek

Data/godzina

10 Październik 2017

miejsce

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

Typ

Konferencja

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera zapraszają na polsko-niemiecką konferencję.

Dostępne także w języku Deutsch

Rejestracja i więcej informacji na stronie WSE


W ostatnim roku (2016) terroryzm islamski w swojej najbardziej brutalnej formie dotarł do Niemiec. Jego ofiarą, oprócz obywateli niemieckich, padł pierwszy Polak, kierowca TIR-a. Zamachy w Berlinie, Würzburgu i Ansbach, przeprowadzone przez samotnych wilków, nowy typ zamachowca, trudnego do wychwycenia przez służby specjalne, ujawniły luki w systemie prewencji antyterrorystycznej. Zmusza to polityków i szeroką opinię publiczną, wypracowujących metody prewencji do uwzględnienia oprócz ideologii dżihadu jako źródła przemocy islamistycznej, także endogenicznej podatności przyszłych islamistów na hasła propagandy. W świetle psychologii i socjologii terroryzm islamski rozwija się w wyalienowanych od reszty społeczeństwach socjalnych biotopach. Jak one powstają, i co czyni przyszłych zamachowców podatnych na propagandę dżihadu stanowi przedmiot dyskusji podczas pierwszego panelu. W drugim przedmiotem dyskusji są wnioski płynące dla architektury bezpieczeństwa UE po serii zamachów w 2016 roku w Niemczech, Belgii i Francji. Aspekt, który w przypadku Niemiec i tegorocznych wyborów do parlamentu zadecyduje o obsadzie fotela kanclerza.
10.00-10.15 Otwarcie i wprowadzenie
prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński, Rektor WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

10.15-10.30 Słowo wstępne
Michael Groß, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

10.30-12.30 Dyskusja panelowa I

Znaczenie analiz psychosocjalnych w rozpoznaniu zagrożenia terrorystycznego dla bezpieczeństwa

dr Christian Druck, ekspert ds. polityki migracji i azylu, Wydział ds. Przeciwdziałania Radykalizacji w Bawarskim Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Rodziny i Integracji, Monachium
dr Magdalena El Ghamari, Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas, ekspert do spraw terroryzmu
dr Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytetu Warszawskiego
Moderacja: Marcin Żyła (Tygodnik Powszechny)

13.00-15.00 Dyskusja panelowa II

Debaty w Niemczech i Polsce wokół kwestii bezpieczeństwa – zjawisko "samotnych wilków"

dr Christian Druck, ekspert ds. polityki migracji i azylu, Wydział ds. Przeciwdziałania Radykalizacji w Bawarskim Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Rodziny i Integracji, Monachium
Jerzy Dziewulski, były doradca Prezydenta A. Kwaśniewskiego, polityk, b. poseł na Sejm, b. dowódca jednostki antyterrorystycznej
dr Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas w Warszawie
Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, b. wiceminister gospodarki, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa

Moderacja: Wojciech Pelowski (Gazeta Wyborcza)


Koncepcja naukowa i koordynacja:
Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Albert Ludwigs-Universität Freiburg
Tel.: +48/661 505 494; e-mail: arkadiusz.stempin@geschichte.uni-freiburg.de

Osoba kontaktowa

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Partnerzy

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie