Różnorodność - bogactwo czy zagrożenie dla współczesnej Europy

Rozmowy o Europie

Październ… 25 Środa

Data/godzina

25 Październik 2017

miejsce

Kamień Śląski

Typ

Dyskusja ekspercka

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na debatę w ramach XXII Seminarium Śląskiego

Dostępne także w języku Deutsch

Gośćmi spotkania będą:
Hartmut Koschyk - poseł do Bundestagu XII do XVIII kadencji, Pełnomocnik Rządu RFN ds. Repatriantów i Mniejszości Narodowych
dr Dorota Pudzianowska - doktor nauk prawnych oraz socjolog, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Wiktor Marek Leyk - Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Urzędu Marszałkowskiego Województw Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, działacz społeczności ewangelickiej na Mazurach, poseł na Sejm PRL IX kadencji

Moderacja: Andrzej Godlewski - dziennikarz, wykładowca akademicki


Dotychczas w spotkaniach w ramach cyklu "Rozmowy o Europie" brali udział m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Rita Sussmuth oraz ś.p. Tadeusz Mazowiecki.

Debata będzie tłumaczona symultanicznie w j. polskim i niemieckim.

Potwierdzenie do 19.10.2017.
Kontakt: Andea Zachoń, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
tel. 77 402 51 05, e-mail: andrea.zachon@haus.pl

Osoba kontaktowa

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Partnerzy

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej