MASTERPLAN - KONKURS - STANDARDY. Instrumenty jakości projektów realizacyjnych

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne

Październ… 13 Piątek

Data/godzina

13 Październik 2017, 14.30

miejsce

Pałac Zamoyskich,Foksal 2, Warszawa

Typ

Dyskusja ekspercka

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Twórców Architektury, Pracownia Coqui Małachowska Coqui zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Warszawskie Rozmowy Architektoniczne" poświęcone demokracji i rozowjowi miast.

Dostępne także w języku Deutsch

I. Jakość miasta - czyli na jakich podstawach decydują samorządy?
MASTERPLAN, DESIGN GUIDE, STANDARDY
Konferencja dotyczy procedur kształtujących rozwój miasta. Instrumenty oddziaływające na jakość powstających kwartałów zabudowy oraz jakość powstających obiektów budowlanych. ponad wymagane prawem dokumenty. są praktykowane w Niemczech od wielu lat. Należy do nich m.in. format interdyscyplinarnie tworzonego masterplanu, gdzie miasta mają możliwość formułować i precyzować cele rozwoju zanim powstanie plan zagospodarowania przestrzennego jako prawnie obowiązujący dokument oraz rozpisane zostaną przetargi i konkursy inwestycyjne. Chcemy dyskutować o tym, jak powstają dobre kwartały miejskie odpowiadające dzisiejszym potrzebom mieszkańców, zrównoważone w długiej perspektywie czasowej, dobrze integrujące się w historyczny obraz miasta i będące jednocześnie estetyczną wizytówką naszych czasów? Jak wykorzystywane są opracowania urbanistyczne, takie jak masterplan, kod architektoniczny czy standardy projektowe i co wnoszą konkretnie do jakości projektowania? Jaką rolę odgrywają mieszkańcy miast w procesach planowania miasta i na jakim etapie ma sens kooperacja?

II. Miasto i jego inwestorzy - czyli jak organizować współpracę między samorządem i stroną prywatną?
TZW. UMOWY URBANISTYCZNE
Stosowany w Niemczech od lat instrument udrażniający współpracę na poziomie partner prywatny - partner publiczny tzw. umowy urbanistyczne przyjęła niedawno Austria do prawa budowlanego wprowadzając zapisy umożliwiające jego stosowanie. Chcemy przyjrzeć się czy jest to narzędzie, które mogłoby stać się rękojmią usprawnionej kooperacji pomiędzy samorządami i odpowiedzialnym biznesem w Polsce i jak je dobrze stosować.
Czy współpraca miasta i podmiotów prywatnym jest niechcianą koniecznością czy błogosławieństwem dla samorządów? Cały katalog synergii, które wytwarzają się dzięki takiej współpracy przedstawiamy na przykładzie trwającego procesu inwestycji Danube Flats - najwyższego wieżowca mieszkanego Austrii, który powstaje w Wiedniu.
Oprócz szczegółów dotyczących inwestycji (jak np. konieczność zastosowania „zielonych“ dachów i fasad czy procentowego udziału mieszkań własnościowych, socjalnych czy dla uchodźców w ramach jednego kompleksu mieszkalnego) umowa urbanistyczna reguluje również zakres i formę inwestowania przez inwestora. Uzgadniane są dodatkowe do wykonania przez inwestora działania, jak np. budowa lokalnych placówek o funkcji socjalnej, placu miejskiego czy realizacja ulic dojazdowych. Zastanowimy się z jakich doświadczeń w tym względzie korzystają przy kooperacji z inwestorem prywatnym samorządy w Niemczech i Austrii oraz jakie pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione w Polsce i jakie są tego wyniki.

III. Inwestycja w mieście i jej warianty dla uzyskania optymalnych obiektów?
KONKURSY PROJEKTOWE

Konkurs architektoniczny i jego różnorodne odmiany w Niemczech, od konkursów za zaproszeniami, przez konkursy z procedurą wyboru pracowni, konkurs koncepcji czy konkurs w procedurze otwartej lub z losowaniem uczestników dają możliwość dobranego do różnych zadań formatu, tak, aby w jak największym stopniu zoptymalizować wyniki i aby otrzymać najlepszy rezultat wybudowanego obiektu. W Polsce stosuje się prawie wyłącznie jedną formę, uważaną jako najbardziej „demokratyczną”, konkursu otwartego.
Jakie są pro i kontra obu stanowisk i czego możemy się wzajemnie od siebie uczyć chcemy dyskutować na przykładach przeprowadzonych procedur, gdzie wyniki okazują się być innowacyjne i stawiane za przykład dzięki wyróżnieniom, które otrzymują. Jakie formaty konkursów są odpowiednie do jakiego zadania? Jak rozpisujący konkurs mają podjąć decyzję co do jego formatu? Przyjrzymy się kosztom i procedurze przygotowaniu konkursu.
Dla inwestora – jak rozpisać zadanie, aby otrzymać to czego się oczekuje? Jak sformułować warunki konkursu najlepiej? Dla architekta – jak zrozumieć zapisy, aby dać projektowo najlepszą odpowiedź? Uczestnictwo w spotkaniu


WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE to cykl wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu. WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE są platformą, która umożliwia interdyscyplinarną dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast. Dyskusja prowadzona jest na podstawie przykładów zrealizowanych obiektów wyróżniających się w danym temacie, niejednokrotnie stanowiących, pod względem interdyscyplinarności ich założeń koncepcyjnych w ujęciu urbanistycznym, architektonicznym, krajobrazowym i społecznym, świetny przykład do naśladowania. Równolegle poruszanym tematem jest instrumentarium procedury planistycznej i administracyjnej, które umożliwia sprawną realizację projektów. Spotkania w ramach cyklu adresowane są do środowisk m.in. polskich i niemieckich architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, deweloperów, właścicieli i zarządzających nieruchomościami, miejskich biur architektury i planowania miasta, polityków, socjologów miast, dziennikarzy, instytucji naukowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.fta.pl/wra oraz FB: projekt ZIELONE MIASTO


PROGRAM KONFERENCJI:
Przywitanie / wprowadzenie do tematu:
Fried Nielsen, Radca Minister, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie
Monika Komorowska, Naczelnik Wydz. Dialogu w Planowaniu, Biuro Architektury m.st.Warszawy
arch. kraj. Iza Małachowska-Coqui, Berlin/Warszawa, kuratorka projektu

I. Jakość miasta - czyli na jakich podstawach decydują samorządy?
MASTERPLAN, DESIGN GUIDE, STANDARDY
Nowe osiedle „am Weinberg“ w Ulm - rewitalizacja terenu powojskowego - Masterplan i Design Guide (kod architektoniczny) jako instrumenty planistyczne po konkursie
arch. kraj. Joerg Th. Coqui. CMC urbanistyka architektura krajobrazu, Berlin/Warszawa
Standardy dla miasta Poznań - tematy i zastosowanie
arch. Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki miasta Poznań
Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania

II. Miasto i jego inwestorzy - czyli jak organizować współpracę między samorządem i stroną prywatną?
TZW. UMOWY URBANISTYCZNE
Danube Flats - najwyższy „zielony“ wieżowiec mieszkalny i jego „umowa urbanistyczna“ czyli do czego został zobowiązany inwestor w Wiedniu?
Jasmin Soravia, prezes zarządu SoReal GmbH, Wiedeń
Odpowiedzialność biznesu w rozwoju miasta - współpraca developera z samorządem
NN, Skanska SA
Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania

III. Inwestycja w mieście i jej warianty dla uzyskania optymalnych obiektów?
KONKURSY PROJEKTOWE
Konkurs architektoniczny w Polsce i w Niemczech - status quo
dr arch. Hubert Trammer, Politechnika Lubelska
arch. Dirk Bonnkirch, wydawca Competitionline
Konkursy architektoniczne - formy, koszty, wyniki
prof. arch. Peter Achatzi, C4C, Berlin
Rynek Łazarski w Poznaniu - konkurs oparty na formacie Open Call działającym we
Flandrii (Belgia) - krótka historia wydarzeń
arch. Dawid Strebicki, Atelier Starzak Strebicki Pracownia Architektury, inicjator konkursu
Konkurs architektoniczny - wartość dodatnia procesu inwestycyjnego czy słaby punkt?
arch. Markus Pfisterer, Associate Partner, gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania

Osoba kontaktowa

Piotr Womela

koordynator projektów

Piotr Womela
Tel. +48 22 845-9332
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English