Polska-Niemcy-Unia Europejska. Razem czy osobno?

Debata ekspercka.

Październ… 12 Czwartek

Data/godzina

12 Październik 2017, 13.00-14.30

miejsce

KAS, Warszawa

udział biorą

m.in. Andrzej Godlewski, SWPS; prof. Ireneusz Paweł Karolewski. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta; dr Aleksandra Szczerba-Zawada; SGH, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Typ

Dyskusja ekspercka

Tematem przewodnim dyskusji jest aktualny stan stosunków polsko-niemieckich, potencjalne kierunki ich rozwoju oraz możliwości konstruktywnej współpracy w ramach zmieniającej się Unii Europejskiej.

Dostępne także w języku Deutsch

Debata odbędzie się przy okazji prezentacji książki „Polska-Niemcy-Unia Europejska. Razem czy osobno?” pod redakcją prof. Zbigniewa Czachóra i dr. Tomasza Marcinkowskiego, którą wydała Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskiej przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.


Publikacja jest pokłosiem projeku dotyczącego współpracy przygranicznej:
Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim organizuje od 2015 roku cykl debat „Spotkania na pograniczu”. Celem cyklu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski i Niemiec w procesie integracji europejskiej. Debaty mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą zagadnień kulturowych, gospodarczych, politycznych i konkretnych działań podejmowanych przez samorządy obydwu państw. Sprzyjają one budowaniu lepszego zrozumienia na pograniczu polsko-niemieckim wśród uczestniczących w spotkaniach naukowców, studentów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz mieszkańców regionów przygranicznych. Po ponad dwóch latach trwania projektu pragniemy zaprezentować szerszej publiczności tematy poruszone podczas dotychczasowych spotkań. Zespołowi redakcyjnemu udało się zebrać od części uczestników naszych debat teksty, które przygotowali specjalnie do niniejszej publikacji. Dodatkowo do udziału w projekcie wydawniczym zaproszeni zostali wybitni znawcy problematyki polsko-niemieckiej, spoza grona uczestników debat.

Dzięki różnorodności prezentowanych głosów i spojrzeń, publikacja uzupełnia dotychczasowy stan badań i kompleksowych, specjalistycznych, a co najważniejsze pogłębionych opracowań naukowych dotyczących tej tematyki. Autorzy artykułów podejmują próbę wyjaśnienia relacji i zależności, występujących w ramach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej roli Polski i Niemiec. Tym samym praca dobrze wpisuje się w kontekst poszukiwania nowych ujęć i sposobów myślenia o roli obu państw w systemie międzynarodowym.

Polska - Niemcy - Unia Europejska. Razem czy osobno?

Osoba kontaktowa

Piotr Womela

koordynator projektów

Piotr Womela
Tel. +48 22 845-9332
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English