Cyfrowy spokój i niepokój człowieka

Październ… 17 Wtorek

Data/godzina

17 Październik 2017, 11.30

miejsce

UKSW

udział biorą

prof. Silvano Petrosino

Typ

Wykład

Centrum Myśli im. Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na otwarty wykład. Wykład odbędzie się w ramach projektu JP2 Memorial Lectures

Wykładowi towarzyszyć będzie dyskusja "Widzieć niewidzialne we współczesnej kulturze - czyli jak komunikować wiarę przez obraz", którą poprowadzi ks. prof. Witold Kawecki. W dyskusji wezmą udział prof. Anna Czajka-Cunico oraz prof. Józef Łupiński.


Silvano Petrosino (ur. w 1955 w Mediolanie), znany w środowisku międzynarodowym ze swoich prac naukowych z zakresu współczesnej filozofii francuskiej, jeden z cenionych filozofów włoskich. Wprowadził i spopularyzował we Włoszech myśl Levinasa (napisał wstęp do książki Całość i nieskończoność, a także przetłumaczył Inaczej niż być i Bóg, śmierć i czas] oraz Derridy [przetłumaczył La Disseminazione (Rozplenienie) i Pożegnanie Emmanuela Levinasa). Tym dwóm filozofom francuskim poświęcił monografie, przetłumaczone następnie na język francuski (La verità nomade. Introduzione ad E. Levinas, Jaca Book, Milano 1980, La découverte, Paris 1984; Jacques Derrida e la legge del possibile. Un’introduzione, (z przedmową J. Derridy), Jaca Book, Milano 19972, Cerf, Paris 1994).
Dyrektor Archiwum „Juliena Riesa” w zakresie antropologii symbolicznej z siedzibą przy Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie.
Członek Rady Naukowej Papieskiej Rady ds. Kultury z siedzibą w Watykanie.
W 2013 otrzymał nagrodę „Capri San Michele” w kategorii ekonomia za książkę Elogio dell'uomo economico, Vita e Pensiero, Milano 2013.
Obecnie wykłada teorie komunikacji, antropologię religijną oraz mass media na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie.
Autor licznych publikacji, wśród nich: Visione e desiderio. Sull'essenza dell'invidia (Jaca Book, Milano 20102); Lo stupore (Interlinea, Novara 20122, Madrid 2001); Babele. Architettura, filosofia e linguaggio di un delirio (il melangolo, Genova 2003, Paris 2010), Piccola metafisica della luce (Jaca Book, Milano 2004), Capovolgimenti. La casa non è una tana, l'economia non è il business (Jaca Book, Milano 20112), La scena umana. Grazie a Derrida e Lévinas (Jaca Book, Milano 20162), Soggettività e denaro. Logica di un inganno (Jaca Book, Milano 20162), Le fiabe non raccontano favole. Credere nell'esperienza (il melangolo, Genova 20172), L'idolo. Teoria di una tentazione. Dalla Bibbia a Lacan (Mimesis, Milano 2015), Il magnifico segno. Comunicazione, esperienza, narrazione (San Paolo, Milano 2015), Il sacrificio sospeso. Per sempre (Jaca Book, Milano 20162), Emmanuel Levinas. Le due sapienze (Feltrinelli, Milano 2017), Contro la cultura. La letteratura, per fortuna (Vita e Pensiero, Milano 2017).

Osoba kontaktowa

Piotr Womela

koordynator projektów

Piotr Womela
Tel. +48 22 845-9332
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English

Partnerzy

Centrum Myśli Jana Pawła II