Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?

XXI edycja konkursu

Grudzień 8 Piątek

Data/godzina

8 Grudzień 2017

miejsce

Warszawa

Typ

Event

8 grudnia odbędzie się konferencja inauguracyjna konkursu. Na wydarzenie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół średnich, którzy chcieliby wziąć udział w naszym konkursie.

Celem konferencji jest przedstawienie założeń konkursu oraz zaprezentowanie szczegółowych informacji dotyczących warunków uczestnictwa. Główną nagrodą dla laureatów XXI edycji „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” są indeksy uczelni rolniczych w Polsce. Wzięcie udziału w konkursie nie jest warunkowane uczestnictwem w grudniowym spotkaniu, jednak umożliwia ono lepsze zaznajomienie z kryteriami oceny i metodami przygotowywania pracy. Ponadto stanowi okazję do międzyszkolnej wymiany wiedzy i opinii na tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi.

Konkurs „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” składa się z następujących części:

  • Etap regionalny: uczeń przygotowuje projekt reformy dowolnego, istniejącego gospodarstwa. Gotową prace przesyła do komisji regionalnej właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.
  • Etap ogólnopolski: autorzy najlepszych prac pierwszej części konkursu zostaną zakwalifikowani do finału. Komisja przeprowadzi z uczestnikami rozmowy na temat przygotowanych przez nich prac. Ten etap realizuje centralna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli komisji regionalnych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce kończących się egzaminem dojrzałości - klas: bezpośrednio przedmaturalnej i maturalnej. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. Komisja nie przyjmuje prac grupowych.


Kalendarium konkursu
I etap prace konkursowe należy przesłać do 2 marca 2018 roku(decyduje data stempla pocztowego) na adres regionalnej komisji konkursowej, właściwej dla miejsca szkoły uczestnika,
II etap finał konkursu – 20 kwietnia 2018.
Finał ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń – maj 2018 roku.

Szczegóły na stronie www.schuman.pl
W sprawach formalnych dotyczących konkursu oraz w sprawie udziału w konferencji inauguracyjnej należy kontaktować się z przedstawicielem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana:

Katarzyna Fijał
(22) 621 21 61
poczta@schuman.pl

Sekretarz konkursu:
dr inż. Marek Kondras
SGGW, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Nowoursynowska 159, Warszawa
tel. (22)593 26 15
marek_kondras@sggw.pl

Osoba kontaktowa

Michael Quaas

koordynator projektów

Michael Quaas
Tel. +48 22 845-9339
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English,‎ Polski

Partnerzy

Polska Fundacja im. Roberta Schumana