Ekonomia współpracy – społeczna odpowiedzialność biznesu

Listopad 23 Czwartek

Data/godzina

23 Listopad 2017, 16.00

miejsce

Warszawa

Typ

Dyskusja ekspercka

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Centrum Myśli im. Jana Pawła II zapraszają na debatę ekspercką.

Dostępne także w języku Deutsch

PROGRAM

16:00 Otwarcie debaty
Michał Senk – Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II
Dr Angelika Klein – Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

16:10 Wstępne wystąpienia

Jacqueline Kacprzak – doradca Ministra Rozwoju ds. CSR i wsparcia przedsiębiorczości w Polsce
Społeczna odpowiedzialność biznesu – główne kierunki rozwoju w polskich przedsiębiorstwach

Konrad Ciesiołkiewicz – Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Orange Polska
Biznes i wartości – główne motywacje firm praktykujących CSR

Prof. Andrzej Kaźmierczak – Szkoła Główna Handlowa, członek Zarządu NBP
Katolicka nauka społeczna jako jeden z fundamentów życia korporacji


16:30 Otwarta dyskusja z zaproszonymi uczestnikami (przedsiębiorcy oraz liderzy NGO, naukowcy, interesariusze CSR)

Osoba kontaktowa

Piotr Womela

koordynator projektów

Piotr Womela
Tel. +48 22 845-9332
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English

Partnerzy

Centrum Myśli Jana Pawła II