Percepcje Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych

Listopad 24 Piątek

Data/godzina

24 Listopad 2017, 11.00

miejsce

Warszawa

Typ

Seminarium

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencję naukową.

Dostępne także w języku Deutsch

Program

10:00 Otwarcie prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor IP UKSW w Warszawie

10:15-12:45 Tożsamość Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych – zagadnienia instytucjonalne, prawne oraz polityczne

Moderator: dr Anna Skolimowska, Instytut Politologii UKSW w Warszawie

Dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Paweł Borkowski, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski
Dr Agnieszka Cianciara, Studiów Politycznych PAN
Dr Beata Piskorska, Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
Dr Olga Barburska, Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski
Dr Magdalena Góra, Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński

12:45 Zakończenie i podsumowanie

Osoba kontaktowa

Piotr Womela

koordynator projektów

Piotr Womela
Tel. +48 22 845-9332
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English

Partnerzy

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie