Prawno-międzynarodowe konsekwencje kryzysu na Ukrainie – nowe wyzwania dla Partnerstwa Wschodniego UE

Styczeń 16 Wtorek

Data/godzina

16 Styczeń 2018, 15.00- 18.30

miejsce

Lublin, Collegium Iuridicum KUL

udział biorą

Prof. Jerzy Menkes, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Prof. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Prof. Joanna Nowakowska-Małusecka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

Typ

Konferencja

Fundacja Konrada Adenauera we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Towarzystwem Nauki i Kultury Libra organizuje konferencję poświęconą prawno-międzynarodowym implikacjom wojny na Ukrainie.

Dostępne także w języku Deutsch

Tematem konferencji są skutki aneksji Krymu i wojny na Donbasie dla sytuacji geopolitycznej oraz dla stosunków ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich. W trakcie konferencji zostaną przedstawione również perspektywy uregulowania konfliktu na Ukrainie.

Osoba kontaktowa

Piotr Womela

koordynator projektów

Piotr Womela
Tel. +48 22 845-9332
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English

Partnerzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II