Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?

Styczeń 23 Wtorek

Data/godzina

23 Styczeń 2018, 10.30 - 15.00

miejsce

Lublin, Katolicki Uniwersztet Lubelski Jana Pawła II

udział biorą

Dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie; Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych; Dr Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i inni

Typ

Konferencja

Fundacja Konrada Adenauera we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Towarzystwem Nauki i Kultury Libra organizuje konferencję poświęconą aktualnym wyzwaniom UE.

Dostępne także w języku Deutsch

 

Osoba kontaktowa

Piotr Womela

koordynator projektów

Piotr Womela
Tel. +48 22 845-9332
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English

Partnerzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II