Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?

Styczeń 23 Wtorek

Data/godzina

23 Styczeń 2018, 10.30 - 15.00

miejsce

Lublin, Katolicki Uniwersztet Lubelski Jana Pawła II

udział biorą

Dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie; Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych; Dr Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i inni

Typ

Konferencja

Fundacja Konrada Adenauera we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Towarzystwem Nauki i Kultury Libra organizuje konferencję poświęconą aktualnym wyzwaniom UE.

Dostępne także w języku Deutsch

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania o przyszłość Europy w 2018 r. Jaki wpływ na kształt Unii Europejskiej mogą mieć przewidywane, ale też już znajdujące się w agendzie UE wydarzenia? Dotyczy to zarówno tych, które odnoszą się do przeobrażeń wewnątrz tej organizacji, tj. finał negocjacji Brexitu, dyskusja o finansach UE po 2020 r., ponowne wybory w Niemczech, ciąg dalszy procedury art. 7 wobec Polski, ale też wyzwań przed nią stojących o regionalnym, a nawet globalnym znaczeniu, tj. relacje z Chinami, Rosją, czy Stanami Zjednoczonymi, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Osoba kontaktowa

Piotr Womela

koordynator projektów

Piotr Womela
Tel. +48 22 845-9332
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English

Partnerzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II