Strategiczna autonomia UE? Jak Europa może zapewnić sobie bezpieczeństwo

Marzec 15 Czwartek

Data/godzina

15 Marzec 2018, 14-15:30

miejsce

Siedziba Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a, Sala Turowicza

udział biorą

Marcin Zaborowski (Visiting Fellow w ECFR); Claudia Major (Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie); Olivier de France (dyrektor ds. badań w IRIS w Paryżu); Piotr Buras (Dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych)

Typ

Debata publiczna

Debata organizowana w związku z raportem ECFR i KAS autorstwa Marcina Zaborowskiego pt. "Poland and European Defence Integration"

Dostępne także w języku Deutsch

Prezydentura Donalda Trumpa podważyła gotowość Stanów Zjednoczonych do żyrowania bezpieczeństwa Europy w czasie, gdy kryzysy w sąsiedztwie UE uwypukliły jej zależność od amerykańskich gwarancji. Wydatki obronne państw członkowskich są zbyt małe, a ich przemysł zbrojeniowy zbyt rozdrobniony, by Unia mogła uzyskać odpowiedni stopień autonomii strategicznej bez daleko idących reform. Czy PESCO - nowa inicjatywa w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności - jest w stanie wzmocnić zdolności obronne UE? Czy państwa członkowskie będą musiały zwiększyć wydatki wojskowe, a jeśli tak, to o ile? Czy autonomia strategiczna Europy jest możliwa pod względem wojskowym i jakie przeszkody polityczne mogą stać na drodze do niej?

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 13 marca 2018 r. poprzez formularz rejestracyjny

Osoba kontaktowa

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski