Argument - biografia

Wartości humanistyczne w świecie odczłowieczonym

Kwiecień 11 Środa

Data/godzina

11 Kwiecień 2018, 10:00-13:00

miejsce

Oświęcim

Typ

Warsztat

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży zapraszają na kolejne warsztaty, dla których inspiracją jest opowiadanie „Chrystus Oświęcimski” Zofii Posmysz - pisarki, b. więźniarki Auschwitz/Oświęcim.

Dostępne także w języku Deutsch

Rozpoznawanie wartości oraz stworzenie młodym ludziom warunków do kształtowania siebie jako osoby to fundament wychowania dzieci i młodzieży. Przyjęty system wartości wypełnia osobowość, nadaje kształt indywidualnej tożsamości i życiu człowieka, sens jego egzystencji. To właśnie na realizacji wartości opiera się każde życie ludzkie – bycie człowiekiem to kierowanie się wartościami.
Dzieła literackie mogą stanowić instrument zaszczepienia świata wartości, szczególnie kiedy prezentują hierarchie wartości realizowanych w sytuacjach trudnych np. w obliczu wydarzeń II wojny światowej.

Punktem wyjścia warsztatu jest opowiadanie Zofii Posmysz „Chrystus Oświęcimski” – historia autentyczna, budząca głęboką refleksje egzystencjalną, w odniesieniu do której młodzież:

  • zostaje wprowadzona w teorię wartości
  • poszukuje wartości (wiara, nadzieja, miłość oraz wolność – to te, na które szczególnie chcieliśmy zwrócić uwagę)
  • pochyla się nad pytaniem co dzieje się z wartościami, gdy realizujący je człowieka znajdzie się w sytuacji ekstremalnej


Siłę oddziaływania warsztatu dodatkowo wzmacnia doświadczenie kontaktu z osobowym wzorcem realizującym dane wartości oraz potwierdzenie realizmu kierowania się określonymi wartościami poprzez ukazanie przykładów sytuacji i decyzji podejmowanych w trudnych okolicznościach.

Argument biografia - plakat - czerwiec 2017

Osoba kontaktowa

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Partnerzy

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu