Polska w strefie Schengen. Granice strefy Schengen na granicach Polski.

Seminarium jubileuszowe - 10 lat Polski w Schengen

Kwiecień 17 Wtorek

Data/godzina

17 Kwiecień 2018, 11.30 - 16.15

miejsce

Warszawa, Przedstawicielstwo KE w Polsce

Typ

Seminarium

Celem seminarium jest analiza 10-letniej obecności Polkski w strefie Schengen oraz możliwych scenariuszy funkcjonowania zewnętrznych granic UE w przyszłości.

Organizatorzy:
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Fundacja Konrada Adenauer w Polsce
Fundacja Collegium Interethnicum

Patronat honorowy: Przedstawicielstwo KE w Polsce

Patronat: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich - PTSE


Celem projektu, którego częśćią jest seminarium, jest w szczególności analiza procesu dostosowawczego oraz funkcjonowania Polski w strefie Schengen w latach 2008-2018. Badania prowadzone będą w ujęciu prawnym i politologicznym; obejmą trzy zasadnicze wymiary funkcjonowania strefy Schengen: koncepcyjno-polityczny, prawno-instytucjonalny, organizacyjno-operacyjny.

Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów i doświdczeń ekspertów, naukowców i przedstwcieli administracji oraz służb granicznych w zakresie wdrażenia przez Polskę acquis Schengen, realizacji kontroli na polskich granicach jako granicach zewnętrznych UE, zarządzania polską granicą w ramach zintegrowanego zarządzania granicami UE.

Węcej informacji pod adresem:
http://politologia.uksw.edu.pl/zapraszany-na-seminarium-pt-polska-w-strefie-schengen/
http://www.kul.pl/polska-w-strefie-schengen-granice-strefy-schengen-na-granicach-polski-seminarium-jubileuszowe,art_80311.html

Osoba kontaktowa

Piotr Womela

koordynator projektów

Piotr Womela
Tel. +48 22 845-9332
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English

Partnerzy

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie