Mój Dom – Europa

Czerwiec 25 Poniedziałek

Data/godzina

25 Czerwiec 2018, 15.30 - 18.30

miejsce

Gliwice, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowsa 35A

Typ

Debata publiczna

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zapraszają na rozmowę o Europie „Mój Dom – Europa” z okazji 20-lecia działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dostępne także w języku Deutsch

Debata jest okazją do podsumowania ostatnich dwóch dekad i próbą pokazania tego, co w aspekcie współpracy oraz dialogu europejskiego i polsko-niemieckiego udało się już osiągnąć, jak również tego, co nadal wymaga uwagi i troskliwej pielęgnacji. Pragniemy, by 20-lecie działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej stało się impulsem do podjęcia dyskusji nad aktualnym stanem stosunków polsko-niemieckich, także w kontekście relacji między mniejszością niemiecką i większością polską, oraz przyszłością Europy.

Program:

15:30 Rejestracja

16:00 Otwarcie i powitanie

Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, Prezes Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

dr Ernst Hillebrand, Dyrektor biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce

dr Tobias Rüttershoff, Referat ds. Europy Środkowo- Wschodniej, Europejska i Międzynarodowa Współpraca Fundacji Konrada Adenauera, Berlin

16:30 Podziękowania

Lucjan Dzumla, Dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

17:00 Rozmowy o Europie: „Mój Dom-Europa”

dr Christoph Bergner, poseł do Bundestagu 2002- 2017, pełnomocnik rządu do spraw przesiedleńców i mniejszości narodowych 2006-2013

Marek Krząkała, poseł na Sejm RP, wiceprzwodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej

prof. dr Danuta Waniek, szefowa Kancelarii Prezydenta RP 1995-1997, wiceminister w Ministerstwie Obrony Narodowej w latach 1994 – 1995,Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego

Thorsten Klute, sekretarz stanu w Ministerstwie ds. Pracy, Integracji i Spraw Społecznych kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii w latach 2013 – 2017, honorowy pełnomocnik ds. Polonii i Polaków kraju związkowego Nadrenia Północnej-Westfalii

Moderacja: Andrzej Godlewski, dziennikarz,wykładowca SWPS, Warszawa

18:30 Przyjęcie

Więcej o programie i o rejestracji na stornie Haus.pl.

Osoba kontaktowa

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Partnerzy

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej