Sniadanie In.Europa

Maj 16 Środa

Data/godzina

16 Maj 2018, 09.00 - 11.00

miejsce

Warszawa

Typ

Rozmowa

In.Europa we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera organizuje cykl spotkań będących okazją do dyskusji na temat najważniejszych zagadnień polityki europejskiej.

Dostępne także w języku Deutsch

Tym razem tematem rozmowy były kierunki i priorytety obecnej polskiej polityki zagranicznej, które zostały przedstawione osobiście przez Ministra Spraw Zagranicznych, prof. Jacka Czaputowicza. W spotkaniu uczestniczyła znaczna ilość przedstawicieli korpusu dyplomatycznego różnych europejskich i poza europejskich krajów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i prasy.

Osoba kontaktowa

Michael Quaas

koordynator projektów

Michael Quaas
Tel. +48 22 845-9339
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ English,‎ Polski

Partnerzy

in.europa