Barometr Polska-Niemcy 2018 – część II

Polacy i Niemcy o polityce europejskiej

Czerwiec 20 Środa

Data/godzina

20 Czerwiec 2018, 10.00

miejsce

Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

Typ

Dyskusja ekspercka

Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja Körbera zapraszają na prezentację wyników i debatę: Barometr Polska-Niemcy 2018. Polacy i Niemcy o swoich krajach i o polityce europejskiej.

Dostępne także w języku Deutsch

Polski i niemiecki rząd różnią się w pomysłach na dalsze kształtowanie polityki europejskiej. Jednocześnie oba społeczeństwa mocno popierają członkostwo swoich krajów w UE.
Na kilka dni przed szczytem Rady Europejskiej, na którym dyskutowane będą przyszłe reformy Unii Europejskiej, zapraszamy na prezentację drugiej części tegorocznej edycji Barometru Polska-Niemcy 2018 (wyniki części 1 dot. wzajemnego wizerunku i postrzegania historii dostępne są tutaj), która zajmuje się wzajemnym postrzeganiem polityki europejskiej. O wynikach porozmawiamy z niemieckimi ekspertami ds. europejskich

Barometr Polska-Niemcy 2018 przynosi odpowiedzi na pytania:

  • Czy Polacy i Niemcy życzą sobie głębszej integracji europejskiej czy twierdzą, że zaszła ona już za daleko?
  • Jak oba społeczeństwa oceniają politykę europejską drugiego kraju?
  • Czy, w opinii Polaków, Niemcy są w UE zbyt dominujące?
  • Czy w oczach Niemców polski rząd jest jeszcze wiarygodnym partnerem w Europie?
  • Czy Polacy boją się czy oczekują wzmocnienia niemieckiej armii?


Program:
Powitanie
Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Angelika Klein, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera

Prezentacja wyników badań
Agnieszka Łada, Dyrektor Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Komentarze
Elisabeth von Hammerstein, Dyrektor Programu Polityka Międzynarodowa, Fundacja Koerbera
Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Agnieszka Łada, Dyrektor Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych
Olaf Wientzek, Koordynator ds. polityki europejskiej, Fundacja Konrada Adenauera

Moderacja: Jakub Janiszewski, TOK FM

Podczas wydarzenia organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie. Prosimy o rejestrację do 18 czerwca 2018.
Projekt jest realizowany dzięki finansowe­mu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Osoba kontaktowa

Hanna Dmochowska

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna Dmochowska
Tel. +48 22 845-9335
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski