Pracodawcy i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Czerwiec 21 Czwartek

Data/godzina

21 Czerwiec 2018, 11.00

miejsce

Warszawa, siedziba Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ul. Nowy Świat 33

Typ

Dyskusja ekspercka

Zapraszamy na prezentację wyników badań pt. „Pracodawcy i Pracodawczynie a Zatrudnianie Cudzoziemców i Cudzoziemek”, zrealizowanych przez Fundację Konrada Adenauera i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Dostępne także w języku Deutsch

Kim są cudzoziemki i cudzoziemcy pracujący w Polsce?
Czy za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie niższe niż pracownice i pracownicy polscy?
Czy pracodawcy preferują konkretne narodowości wśród pracowników?
Jak rozwiązać najbardziej palące problemy polskich pracodawców i pracodawczyń przy zatrudnianiu osób spoza UE?

Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w raporcie przygotowanym przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Raport pokazuje problemy i wyzwania, dotyczące zatrudniania osób spoza Unii Europejskiej w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone w lutym br. na członkach i członkiniach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, w którym zarejestrowanych jest ponad 100 tysięcy osób i uzupełnione o wywiady grupowe z polskimi przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami.

W trakcie spotkania głos zabiorą:
prof. INP PAN dr hab. Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, współautor raportu
Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service, Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej
Marcin Nowacki, Wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Maciej Owczarek, Przewodniczący Konwentu Business Centre Club

Prosimy o potwierdzenie udziału pod numerem: 22 845 93 30.

Osoba kontaktowa

Hanna Dmochowska

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna Dmochowska
Tel. +48 22 845-9335
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski