PERSPEKTYWY ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ

XVIII Międzynarodowa Konferencja Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Październ… 5 Piątek

Data/godzina

5 - 6 Październik 2018

miejsce

Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

udział biorą

Konrad Szymański, dr Janusz Lewandowski, Kai Wynands, Janusz Jankowiak, Jacques Santer, Željana Zovko, Mariia Ionova, Mons. Robert Vitillo, prof. Hanna Suchocka, prof. Zoltán Fleck, dr Jan Olbrycht, Bp Theodorus Hoogenboom, bp dr Piotr Jarecki

Typ

Konferencja

Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu wraz z współorganizatorami zapraszają na kolejną międzynarodową konferencję "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej".

Tematami debat tegorocznej Konferencji z cyklu Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej będą:

EURO – SPOŁECZNE, POLITYCZNE I GOSPODARCZE SPOIWO UE

SCHENGEN – STREFA STABILNOŚCI I ZEWNĘTRZNA GRANICA UE

PRAWORZĄDNOŚĆ – GWARANCJA SILNEJ UE

NARODOWOŚĆ A TOŻSAMOŚĆ W EUROPIE


Konferencję uświetnią swoimi wystąpieniami Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej.

AKTUALNY PROGRAM oraz wszelkie informacje dot. konferencji znajdą Państwo na stronie www.kosciol-europa.org.pl
Obowiązuje elektroniczna REJESTRACJA

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: bp prof. Tadeusz Pieronek

Organizatorzy:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Fundacja Konrada Adenauera w Polsce Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu


Współpraca:
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w PE Delegacja Polska w EPL (Chrześcijańscy Demokraci) w PE Europejska Partia Ludowa Wydawnictwo „Wokół Nas”, Gliwice

Współpraca medialna:
Tygodnik Powszechny, KAI, Więź, Opoka.org.pl, Deon.pl, Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki


Organizatorzy zapewniają tłumaczenie obrad na jęz. polski, niemiecki i angielski.

Die Rolle der katholischen Kirche im Prozeß der Europäischen Integratin

Osoba kontaktowa

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Hanna Dmochowska

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna Dmochowska
Tel. +48 22 845-9335
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski