Akademia Młodych Dyplomatów

Roczny program dyplomatyczny

Grudzień 14 Piątek

Data/godzina

date FYj diff (*)

miejsce

Warschau

Typ

Seminarium

Rozpoczęła się rekrutacja do Akademii Młodych Dyplomatów, projektu, którego partnerem od samego początku jest Fundacja Konrada Adenauera.

Akademia Młodych Dyplomatów jest programem dla młodych liderów, przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym, adresowanym do studentów starszych roczników oraz absolwentów.

Program zawiera:

• 7 trzydniowych zjazdów w Warszawie;
• 1 trzydniową sesję studyjną w Krakowie (zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa EAD);
• uroczystą inaugurację z udziałem gości specjalnych. Szczegółowy program pojawi się w późniejszym terminie.
• 70 godzin warsztatów i zajęć praktycznych;
• wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji;
• opcjonalne zajęcia z języka polskiego.
Od 2004 roku program ukończyło ponad 2800 uczestników z 60 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.
Aplikację można wysyłać jeszcze do 31 października br. na stronie www.diplomats.pl

EAD Logo Meldung

Osoba kontaktowa

Falk Altenberger

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk Altenberger
Tel. +48 22 845-9333
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Hanna Dmochowska

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna Dmochowska
Tel. +48 22 845-9335
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski

Partnerzy

Europejska Akademia Dyplomacji