Stypendia Sur-Place

Program stypendialny dla studentów

Dostępne także w języku Deutsch

Wspieranie osób młodych i wybitnie uzdolnionych, które będą w przyszłości budować elity rządzące swoich krajów, jest kluczowym obszarem działalności Fundacji Konrada Adenauera. Dlatego Fundacja Konrada Adenauera w Polsce uruchamia kolejną edycję programu stypendialnego skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów uczelni wyższych.

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • ukończyli przynajmniej 1. rok studiów,
 • osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz na świadectwie maturalnym,
 • dobrze posługują się językiem niemieckim (poziom B1),
 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • nie ukończyli 25 lat.


Dodatkowo kandydaci powinni:

 • wykazywać społeczno-polityczne zaangażowanie (np. działalność w organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, kościelnych itp.),
 • identyfikować się z zasadami chrześcijańskiej demokracji,
 • wykazywać gotowość do uczestnictwa w seminariach organizowanych w ramach programu stypendialnego i innych projektach realizowanych przez Fundację.


Stypendyści otrzymują:

 • stypendium w wysokości 1200 złoty brutto miesięcznie,
 • możliwość udziału w różnorodnych seminariach i konferencjach oraz odbycia praktyki studenckiej w biurze Fundacji Konrada Adenauera.


Aplikacje powinny zawierać:

 • curriculum vitae w języku polskim i niemieckim,
 • list motywacyjny w języku polskim i niemieckim ( 2-3 strony),
 • list polecający pracownika naukowego z macierzystej uczelni, potwierdzający kwalifikacje naukowe kandydata,
 • list polecający, opiniujący osobowość kandydata (np. od byłego nauczyciela),
 • kopię legitymacji studenckiej,
 • wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
 • zdjęcie.


Termin składania wniosku upływa 15 lipca danego roku.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się we wrześniu br.

Prosimy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie w menu po prawej stronie ("Do tematu").

Koordynatorami są:
Maria Gołębiowska
maria.golebiowska@kas.pl
Tel.: +48 22 845 93 38

Agnieszka Prokocka
agnieszka.prokocka@kas.pl
Tel.: +48 22 845 93 30

Uwaga
Proszę aktywować skrypt java w ustawieniach przeglądarki.
Proszę załadować flash plugin, aby zobaczyć zawartość. ›

Osoba kontaktowa

Agnieszka Prokocka

sekretarka, asystentka

Agnieszka Prokocka
Tel. +48 22 845 93 30
Fax. +48 22 848 54 37
Języki: Polski,‎ Deutsch,‎ English

Maria Gołębiowska

finanse, stypendia

Maria Gołębiowska
Tel. +48 22 845-9338
Fax. +48 22 848-5437
Języki: Deutsch,‎ Polski