Akademia Polityczna FKA

Zdjęcie 1 z 10
Akademia Polityczna FKA 6

Akademia Polityczna Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Czym jest Akademia Polityczna?

Akademia Polityczna Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie jest programem szkoleń i warsztatów dla członków młodzieżowych organizacji politycznych. Od 2005 roku w Akademii wzięło udział ponad 150 osób reprezentujących m.in. Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, Forum Młodych Ludowców, Forum Młodych PiS, Forum Młodych Nowoczesnych, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej oraz Polską Radę Organizacji Młodzieżowych.

W trakcie weekendowych seminariów uczestnicy Akademii biorą udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Ponadto spotykają się i dyskutują z politykami, dziennikarzami i ekspertami z różnych dziedzin. Wśród naszych gości byli m.in. Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Kowal, Paweł Zalewski, Paweł Poncyliusz, Michał Szczerba, Paweł Świeboda, Janusz Reiter, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Zofia Posmysz i wielu innych.

Celem Akademii jest również stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy członkami różnych organizacji młodzieżowych, a także do wspólnej pracy pomimo podziałów i różnic politycznych. Bardzo ważnym elementem Akademii jest spotkanie z przedstawicielami młodzieżówek i organizacji politycznych z Niemiec.

Akademia Polityczna 2017

I seminarium: 22-24.09.2017

Podczas pierwszej części Akademii, niewiele ponad rok przed wyborami samorządowymi, zastanowimy się, jak dobrze przygotować się do kampanii samorządowej i skutecznie ją przeprowadzić. Skoncentrujemy się na tym, jak trafnie zidentyfikować lokalny elektorat oraz jego potrzeby i jak dotrzeć do niego ze swoim przekazem.

II seminarium: 30.09-1.10.2017

Druga część Akademii ma stać się platformą wymiany doświadczeń między przed-stawicielami polskich młodzieżówek i przedstawicielami Junge Union z Niemiec. We wspólnej dyskusji z pewnością nie zabraknie wątków dotyczących minionych wyborów do Bundestagu, potencjalnych konstelacji koalicyjnych i tego, jak kształtować będą się po wyborach w Niemczech relacje polsko-niemieckie. Zastanowimy się też nad rolą młodych Polaków i Niemców w budowaniu tych bilateralnych relacji, a także we wspólnych działaniach w ramach Unii Europejskiej.

Jak się zgłosić?

Do udziału w tegorocznej Akademii Politycznej zapraszamy przedstawicieli Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Fo¬rum Młodych Ludowców, Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, Forum Młodych PiS, Forum Młodych Nowoczesnych, Młodej Prawicy oraz przedstawicieli Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do zarządu swojej organizacji. Zarząd organizacji dokonuje wstępnego wyboru kandydatów i do dn. 25 sierpnia br. powinien przesłać formularze wytypowanych przez siebie kandydatów do Fundacji Adenauera. Fundacja wybierze spośród nadesłanych przez zarządy kandydatur 20 uczestników szkolenia.
Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł od osoby (łącznie za 2 seminaria). Opłata powinna zostać wpłacona na konto własnej organizacji. Koszty podróży do Warszawy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Fundacja Konrada Adenauera pokrywa koszty szkoleń, noclegów, wyżywienia i tłumaczenia podczas seminarium polsko-niemieckiego.


Kontakt

Agnieszka Prokocka
agnieszka.prokocka@kas.pl
tel. 22/845 93 30/31