Akademia Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

IV edycja

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Akademią Telewizyjną TVP zaprasza do udziału w IV. edycji Akademii Dziennikarstwa w dn. 12 – 17 listopada 2017 r. w Warszawie, której tematem przewodnim jest:

„Społeczeństwo obywatelskie po polsku”

Celem Akademii Dziennikarstwa jest:

  • doskonalenie warsztatu dziennikarskiego pod okiem najlepszych fachowców,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników,
  • rozwój umiejętności pracy z materiałem dziennikarskim,
  • doskonalenie sprawności technicznej obróbki materiału,
  • wzmocnienie aspektu etyki zawodowej w pracy dziennikarza.


W ramach IV. edycji Akademii przewidziane są wykłady, m.in.:
• język relacji telewizyjnej,
• prawo mediów,
• podstawy montażu telewizyjnego,
• podstawy sztuki operatorskiej,
• sztuka mówienia,

oraz zajęcia warsztatowe:
• sztuka rozmowy – wywiad,
• reporter przed kamerą – stand up,
• język relacji telewizyjnej – ćwiczenia,
• trening z prompterem.

Do udziału w Akademii Dziennikarstwa zapraszamy początkujących dziennikarzy, wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą w mediach audiowizualnych, społecznie zaangażowanych i zainteresowanych polityką europejską, w szczególności stosunkami polsko-niemieckimi.

Udział w Akademii jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (dla osób spoza Warszawy) i wyżywienia w Warszawie w trakcie warsztatów.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać:

  • list motywacyjny,
  • życiorys,
  • opis swoich doświadczeń w pracy z mediami ze szczególnym uwzględnieniem projektów telewizyjnych.


na adres mailowy: akademia@kas.pl w terminie do 18 października 2017 r.

Rekrutacja:

W temacie maila prosimy o wpisanie: „AD IV imię i nazwisko kandydata”. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Ze względu na intensywny program szkolenia oczekujemy od wybranych kandydatów dyspozycyjności w okresie trwania warsztatów.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 56 oraz Telewizję Polską S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17, moich danych osobowych, dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r nr 101, poz.926 ze zm.).

Poprzednie edycje:

Pierwsza edycja Akademii Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce odbyła się w dn. 6-11 października 2013 r. W tygodniowym szkoleniu w Akademii Telewizyjnej TVP wzięło udział 18 uczestników z całej Polski. Tematem przewodnim I edycji Akademii był temat: „Ten obcy – odmienność w wymiarze społecznym, politycznym i kulturowym”. W drugiej edycji w dn. 29 listopada - 4 grudnia 2015 r. dominował temat „Europa w obliczu kryzysu migracyjnego”, a uczestniczyło w niej 16 dziennikarzy. Trzecia edycja odbyła się w dn. 27 listopada - 2 grudnia 2016 pod hasłem „25 lat dobrego sąsiedztwa”. Uczestniczyło w niej 16 osób. Z większością absolwentów Akademii Fundacja współpracuje w dalszym ciągu.

Informacje:
http://www.kas.pl – zakładka Akademia Dziennikarstwa FKA (menu po prawej stronie)
http://www.kas.de/polen/pl/pages/16633/

Zapytania @: akademia@kas.pl

Hanna Dmochowska
Hanna.Dmochowska@kas.pl
Tel.: 22 845 93 35

Tel.: 603 608 689