Helmut Kohl w Polsce

Dostępne także w języku Deutsch

Niedawno zmarły b. kanclerz RFN i wieloletni przewodniczący CDU był kilkukrotnie gościem w Polsce na zaproszenie Fundacji Konrada Adenauera. W szczególności chcielibyśmy przypomnieć kilka fotografii z Międzynarodowej Konferencji "Rola kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej" z 2003 r. oraz program debaty:"Przebaczamy i prosimy o przebaczenie – dialog polsko-niemiecki w 40-lecie wschodniego memorandum EKD i listu biskupów polskich do biskupów niemieckich" podczas VI. Kongresu Gnieźnieńskiego z roku 2005.

VI ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI

EUROPA DIALOGU BYĆ CHRZEŚCIJANINEM W PLURALISTYCZNEJ EUROPIE

16-18 WRZEŚNIA 2005

Część 5. MISTRZOWIE DIALOGU


Przebaczamy i prosimy o przebaczenie – dialog polsko-niemiecki w 40-lecie wschodniego memorandum EKD i listu biskupów polskich do biskupów niemieckich

Władysław Bartoszewski, były minister spraw zagranicznych RP, bp Josef Homeyer, biskup Hildesheim, przewodniczący COMECE, bp Wolfgang Huber, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec, Helmut Kohl, były kanclerz Niemiec, Tadeusz Mazowiecki, były premier RP, Hans Joachim Meyer, przewodniczący ZdK (Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich), abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski prowadzi Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce;
wprowadzenie - abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński

Opublikowane

Poland, 20 Czerwiec 2017

Helmut Kohl - konferencja krakowska

Helmut Kohl - konferencja krakowska

Helmut Kohl z pracownikami KAS Polska

Helmut Kohl z pracownikami polskiego biura Fundacji Konrada Adenauera

Helmut Kohl - konferencja krakowska

Helmut Kohl - konferencja krakowska