Poseta delegacije Bundestaga u Beogradu

Maj 23 Utorak

Datum/časova

23. - 24. Maj 2017

Mesto

Beograd

Vrsta

Studijski i informacijski program

Dr Hans-Peter Fridrih, poslanik Bundestaga, zamenik predsednika savezne poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu, i Florijan Han, poslanik Bundestaga i portparol za spoljnu i bezbednosnu politiku u saveznoj poslaničkoj grupi CDU/CSU u poseti Beogradu

Takođe na raspolaganju na Deutsch

U okviru svoje prve posete Beogradu, od 23–24. maja 2017, dr Hans-Peter Fridrih, poslanik Bundestaga, zamenik predsednika savezne poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu, i Florijan Han, poslanik Bundestaga i portparol za spoljnu i bezbednosnu politiku u saveznoj poslaničkoj grupi CDU/CSU, susreli su se sa novoizabranim predsednikom Aleksandrom Vučićem, sa ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem, ministarkom zaduženom za EU-integracije i internacionalnim sekretarom SNS Jadrankom Joksimović, sa državnim sekretarom Ministarstva unutrašnjih poslova Janom Ljubičić, kao i sa predsedavajućom Parlamentarne grupe prijateljstva Nemačka-Srbija, Vesnom Marković. Pritom su bile razmatrane teme kao što je situacija na Balkanu, pristupni proces Srbije Evropskoj uniji kao i bezbednosna pitanja i migraciona politika. Takođe, razgovori su doprineli i produbljivanju političko-partijske saradnje u okviru ENP- poslaničke grupe u Evropskom parlamentu (Evropska narodnjačka partija).

Dr Hans Peter Fridrih, poslanik Bundestaga,zamenik predsednika savezne poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu i Florijan Han, poslanik Bundestaga i potparol za spoljnu i bezbednosnu politiku u saveznoj poslaničkoj grupi CDU/CSU sa ministarkom zaduženom za EU-integracije i internacionalnim sekretarom SNS, Jadrankom Joksimović

Dr Hans-Peter Fridrih, poslanik Bundestaga, zamenik predsednika savezne poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu i Florijan Han, poslanik Bundestaga i portparol za spoljnu i bezbednosnu politiku u saveznoj poslaničkoj grupi CDU/CSU sa ministarkom zaduženom za EU-integracije i internacionalnim sekretarom SNS Jadrankom Joksimović

Florijan Han, poslanik Bundestaga i potparol za spoljnu i bezbednosnu politiku u saveznoj poslaničkoj grupi CDU/CSU, dr Hans-Peter Fridrih, poslanik Bundestaga, zamenik predsednika savezne poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu, Norbert Bekman-Dirkes, direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru, i regionalni direktor Fondacije Hans Zajdel za JIE, dr Klaus Fizinger

Florijan Han, poslanik Bundestaga i portparol za spoljnu i bezbednosnu politiku u saveznoj poslaničkoj grupi CDU/CSU, dr Hans-Peter Fridrih, poslanik Bundestaga, zamenik predsednika savezne poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu, Norbert Bekman-Dirkes, direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru, i regionalni direktor Fondacije Hans Zajdel za JIE, dr Klaus Fizinger

Florijan Han, poslanik Bundestaga i potparol za spoljnu i bezbednosnu politiku u saveznoj poslaničkoj grupi CDU/CSU, Zoran Đorđević, ministar odbrane, i dr hans-Peter Fridrih, poslanik Bundestaga, zamenik predsednika savezne poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu

Florijan Han, poslanik Bundestaga i portparol za spoljnu i bezbednosnu politiku u saveznoj poslaničkoj grupi CDU/CSU, Zoran Đorđević, ministar odbrane, i dr Hans-Peter Fridrih, poslanik Bundestaga, zamenik predsednika savezne poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu

Kontakt osoba

Norbert Beckmann-Dierkes

DIREKTOR PREDSTAVNIŠTVA FONDACIJE KONRAD ADENAUER ZA SRBIJU, CRNU GORU; v.d. DIREKTOR PREDSTAVNIŠTVA FONDACIJE KONRAD ADENAUER ZA GRČKU

Norbert Beckmann-Dierkes
Tel. +381 11 3285-209/210
Faks +381 11 3285-329