Upis IX generacije polaznika obrazovnog programa "PolitiKAS"

Juli 27 Četvrtak

Datum/časova

27. Juli 2017

Mesto

Belgrad, Serbien

Vrsta

Seminar

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je predstavnicima političkih stranaka i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice.

Cilj program je da polaznicima pruži dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju političkog rada i podstakne njihovo umrežavanje radi unapređenja zajedničke saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija. Uslovi za prijavu kandidata: da su mlađi od 30 godina, da su aktivni članovi političkih stranaka desnog centra i umerene desnice ili aktivisti organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice, da žele da se edukuju i više angažuju u društveno-političkom životu.

Dokumentacija za prijavu:   popunjen prijavni formular sa odgovarajućom fotografijom, CV (biografiju) sa podacima o obrazovanju, profesionalnom, društvenom i političkom angažmanu, 2 preporuke od kojih je neophodno da jedna bude iz političke partije ili organizacije građanskog društva u kojoj je kandidat angažovan.

U obzir će biti uzete samo prijave koje sadrže kompletno popunjenu dokumentaciju i ako bilo šta od navedenih dokumentata bude nedostajalo prijava će biti proglašena nevažećom.   Konkurs za prijavljivanje kandidata je otvoren do 18. avgusta 2017. godine (do 23:59 za one koji se prijavljuju imejlom). Prijave se mogu doneti lično u prostorije Beogradske otvorene škole (Masarikova 5/XVI, Beograd), poslati imejlom na adresu politikas@bos.rs, faksom na +381 11 36 13 112, ili preporučeno poštom na adresu:

Beogradska otvorena škola Masarikova 5/16, 11 000 Beograd sa naznakom za obrazovni program „PolitiKAS” Nakon pregleda prijavne dokumentacije i intervjua sa kandidatima, KAS i BOŠ će uraditi selekciju kandidata i odabrati 25 najboljih učesnika, vodeći računa o kvalitetu, ravnopravnoj rodnoj i lokalnoj i organizacionoj zastupljenosti učesnika. Izabranih 25 kandidata potpisuju sa KAS-om i BOŠ-om Ugovor o pohađanju obrazovnog programa „PolitiKAS” i obavezuju se da će odgovorno i savesno pohađati program i izvršavati obaveze preuzete ovim Ugovorom.

Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj telefona +381 11  30 61 577 ili putem imejla na politikas@bos.rs

S poštovanjem,

Gordana Pilipović

Konrad-Adenauer-Stiftung

Kralja Petra 3

11000 Beograd

E-Mail: Gordana.Pilipovic@kas.de

E-Mail: office.belgrade@kas.de

www.kas.de/serbien

Politikas

Kontakt osoba

Gordana Pilipović

KOORDINATORKA PROJEKATA

Gordana Pilipović
Tel. +381 11 3285-210
Faks +381 11 3285-329