Gostovanje KAS alumniste, Ognjena Gogića na Radio Beogradu 202

Avgust 17 Četvrtak

Datum/časova

17. Avgust 2017

Mesto

Belgrad

Vrsta

Razgovor

Ognjen Gogić, student generacije Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dobitnik stipendije nemačke Fondacije Konrad Adenauer,gostovao je na Radio Beogradu 202 povodom odlaska u Švedsku kao dobitnik stipendije za 50 profesionalaca iz celog sveta.

Kao student je bio uključen u brojne aktivnosti koje su bile usmerene ka promovisanju mira na našim prostorima - kroz akademski i praktičan rad - a bavio se i javnim politikama za decu. Naime, radio je u Mreži organizacija za decu Srbije, koja je krovni savez udruženja posvećenih pravima deteta. Za svega nekoliko dana odlazi u Upsalu, u Švedsku, gde je odabran u okviru programa za 50 profesionalaca iz celog sveta koji imaju prethodno radno iskustvo u oblasti izgradnje mira. Ali ovo je samo deo njegovih aktivnosti i uspeha... Poslušajte ceo intervju sa novinarem Petrom Protićem.

Kontakt osoba

Gordana Pilipović

KOORDINATORKA PROJEKATA

Gordana Pilipović
Tel. +381 11 3285-210
Faks +381 11 3285-329