II medjunarodni teološki susreti studenata

Oktobar 5 Četvrtak

Datum/časova

5. - 8. Oktobar 2017

Mesto

Beograd

Vrsta

Seminar

35 studenata sa 15 petnaest teoloških fakulteta pravoslavne, katoličke i islamske teologije iz Srbije, Hrvatske, BiH, Austrije, Grčke, Albanije i Rumunije organizuju seminar na temu "Vera i savremeni svet".

Takođe na raspolaganju na Deutsch

U okviru konferencije se diskutovalo o položaju žena u religijskoj zajednici, sekularizmu i savremenom društvu, čoveku postmoderne i njegovom identitetu- tumačenje bioetičkog pitanja bortusa. Takođe, studenti su imali priliku da poslušaju predanje Danijela Koskog (Daniel Koski), direktora Ekumenskog instituta u Jerusalimu, univerziteta u Nort Damu o aktuelnim događajima u Jerusalimu. Poslednjeg dana je grupa posetila verske objekte u Beogradu (Bajrakli džamiju, hram Sv. Save, nadbiskupiju).

Kontakt osoba

Norbert Beckmann-Dierkes

DIREKTOR PREDSTAVNIŠTVA FONDACIJE KONRAD ADENAUER ZA SRBIJU, CRNU GORU; v.d. DIREKTOR PREDSTAVNIŠTVA FONDACIJE KONRAD ADENAUER ZA GRČKU

Norbert Beckmann-Dierkes
Tel. +381 11 3285-209/210
Faks +381 11 3285-329