II medjunarodni teološki susreti studenata

Oktobar 5 Četvrtak

Datum/časova

5. - 8. Oktobar 2017

Mesto

Beograd

Vrsta

Seminar

35 studenata sa 15 petnaest teoloških fakulteta pravoslavne, katoličke i islamske teologije iz Srbije, Hrvatske, BiH, Austrije, Grčke, Albanije i Rumunije organizuju seminar na temu "Vera i savremeni svet".

Takođe na raspolaganju na Deutsch

 

Kontakt osoba

Norbert Beckmann-Dierkes

Head of Team National Programmes | Acting Representative to Greece

Norbert Beckmann-Dierkes
Tel. +381 11 3285-209/210
Faks +381 11 3285-329