Drugi diplomatski susreti u Novom Sadu

Decembar 7 Četvrtak

Datum/časova

7. Decembar 2017

Mesto

Novi Sad, Srbija

Vrsta

Diskusija

Berlinski proces: postojeća dostignuća i budući izazovi

Takođe na raspolaganju na Deutsch

Na ovogodišnjim "Diplomatskim susretima u Novom Sadu", zajednički organizovanim od strane Fondacije Konrad Adenauer i Evropskog pokreta iz Novog Sada,u centru diskusije biće sledeći samit berlinskog procesa 2018 u Londonu. Konkretna saradnja WB 6 zemalja u političkim, društvenim, tehničkim, kulturnim, naučnim i drugim oblastima treba da budu uspešno nastavljena u Londonu. Drugim novosadskim diplomatskim susretima pridružiće se eksperti iz različitih disciplina i diskutovaće o mogućnostima i izazovima na samitu u Londonu.

„1. Novi Sad Diplomatische Begegnungen: Was uns prägt, was uns eint“, 2016, Konferenzsaal, Rathaus der Stadt Novi Sad

"Prvi novosadski diplomatski susreti: šta nas oblikuje, šta nas ujedinjuje", 2016, konferencijska sala Skupštine Grada Novog Sada

Norbert Beckmann-Dierkes (KAS) begrüßt die Teilnehmer, „1. Novi Sad Diplomatische Begegnungen: Was uns prägt, was uns eint“ 2016

Norbert Bekman Dirkes (KAS) pozdravlja učesnike, "Prvi diplomatski novosadski susreti: šta nas oblikuje, šta nas ujedinjuje" 2016

Kontakt osoba

Aleksandra Popović

KOORDINATORKA PROJEKATA

Aleksandra Popović
Tel. +381 11 3285-210
Faks +381 11 3285-329