Formirano 10 lokalnih mreža za podršku izbeglicama u Srbiji i Makedoniji

Novembar 30 Četvrtak

Datum/časova

30. Novembar 2017

Mesto

Beograd, Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Vranje, Preševo, Kumanovo

Vrsta

Seminar

U okviru projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“ formirali smo 10 lokalnih mreža za podršku izbeglicama u 10 opština u Srbiji i Makedoniji u kojima se ovaj projekat sprovodi.

Takođe na raspolaganju na English

 

Kontakt osoba

Aleksandra Galonja

KOORDINATORKA PROJEKTA - EU project “Building Together – Community Monitoring and Advocacy”

Aleksandra Galonja
Tel. +38163 272163