O nás

K dispozícii aj v Deutsch

O nás

Nadácia Konrada Adenauera / Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) otvorila na Slovensku svoju kanceláriu v r. 1993. Základným cieľom nadácie je rozvoj slobodnej občianskej spoločnosti, spoločného voľného trhu v rámci jestvujúcich integračných štruktúr a sociálnych a ekologických trendov v hospodárstve.

Ideovým základom činnosti KAS je kresťanské chápania človeka ako božieho stvorenia a hodnoty ako sloboda, spravodlivosť a solidarita. V tomto duchu sa usiluje odpovedať na nové výzvy našich čias a  formovať budúcnosť kresťanskej demokracie.

Projekty nadácie majú prispievať k upevňovaniu a prehlbovaniu demokratického vývoja na Slovensku a k uskutočňovaniu hospodárskej a spoločenskej transformácie. Naše aktivity sa zameriavajú na tematické okruhy ako parlamentarizmus, právny štát, voľby, decentralizácia, sociálne trhové hospodárstvo, politické strany, dialóg s cirkvami, vyrovnávanie sa s minulosťou a sú orientované na vedúce a mienkotvorné osobnosti z oblasti politiky, hospodárstva, vedy, médií, spoločnosti a spomedzi mladých ľudí.

Vlastná činnosť kancelárie KAS na Slovensku sa sústreďuje v prvom rade na organizovanie vzdelávacích seminárov, konferencií, prednášok a diskusií, rozhovorov. Okrem toho KAS zabezpečuje vydávanie publikácií, vyvíja poradenské aktivity a pripravuje programy pre hostí.

Dôležitou súčasťou práce KAS na Slovensku je aj spoločensko-politický dialóg a spolupráca so stranami a ich vzdelávacími inštitúciami, pričom sa usilujeme posilniť sily politického stredu a podporiť ich vzájomnú spoluprácu.

V rámci projektu chce KAS prispieť k budovaniu vzájomnej dôvery, k skutočnému dialógu a výmene skúseností aj medzi špičkovými predstaviteľmi slovenskej spoločnosti a reprezentantmi Nemecka. Kancelária KAS na Slovensku kooperuje aj so širokým spektrom organizácií občianskej spoločnosti, aby tak podporila demokraciu predovšetkým na lokálnej úrovni a prispela k porozumeniu náročných reformných procesov. KAS chce aj výberom spoluorganizátorov prispieť k rozvoju a upevneniu pluralisticky orientovaných inštitúcií.