Kresťan v spoločnosti

Diskusná relácia v spolupráci s TV Lux

január 17 Streda

Dátum/čas

17.-19. január 2018

Miesto

TV LUX

s

Alojz Hlina, predseda KDH; Pavol Demeš, European Endowment for Democracy; Braňo Škripek, poslanec EP; Moderátor: Pavol Prikryl

Typ

Diskusia

KAS v Bratislave a TV LUX pripravili v januári diskusnú reláciu Kresťan v spoločnosti. Témou relácie je ohrozenie demokracie zvonka a znútra. Program možno sledovať v TV LUX 17.1. a 19.1.2017.

Záznam relácie nájdete v archíve TV LUX.

Relácia sa venuje o.i. nasledovným otázkam:

Svätý otec František radí demokraciu medzi základné hodnoty, akými sú spravodlivosť, sloboda, rodina a životné prostredie. Upozorňuje, že demokraciu a ostatné základné hodnoty nemôžeme obetovať na oltár efektivity, ktorá je novodobým zlatým teľaťom. Prečo je vlastne demokracia pre nás kresťanov taká dôležitá?

Je demokracia u nás ohrozená?

Je demokracia ohrozená i v tradičných demokratických štátoch?

Najväčším ohrozením demokracie nielen u nás sa javí korupcia. Voliči strácajú dôveru v demokratickú politiku. Čo sa s tým dá robiť?

Globálnym ohrozením demokracie v dnešnom svete je aj radikalizácia a rast sily fanatickej, nábožensky motivovanej politiky. Osobitne v islamskom svete. To na jednej strane vytvára nebezpečenstvo globálnej zrážky civilizácií a na druhej strane nebezpečenstvo radikalizácie voličského správania i v demokratických štátoch. Ako by sme sa k tomu mali stavať ako kresťania?

Vážnym problémom demokracie je aj demografický vývoj. V demokracii rozhoduje počet hlasov. V dnešnom svete dramaticky rastie počet obyvateľov v štátoch, ktoré nie sú demokratické, v tradičných demokratických štátoch naopak stagnuje, ba klesá. Má demokracia v globálnom meradle ešte perspektívu?

Majú v zápase s ohrozením demokracie kresťanskí demokrati osobitné poslanie?

TV LUX: Kresťan v spoločnosti - Ohrozenie demokracie

Kontaktná osoba

Gabriela Tibenska

PROJEKTOVÁ KOORDINÁTORKA

Tel. +421 2 544194-38
Fax +421 2 544194-41
Jazyky: Slovensky,‎ Deutsch,‎ Italiano,‎ русский