Konrad Adenauer - Hodiny rozhodovania

Filmové predstavenie pri príležitosti 25 rokov Nadácie Konrada Adenauera na Slovensku

jún 13 Streda

Dátum/čas

13. jún 2018

Miesto

Kino Mladosť

s

Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér Slovenskej republiky

Typ

Udalosť

Nadácia Konrada Adenauera otvorila svoje zastúpenie na Slovensku krátko po rozdelení Československa v roku 1993. Kancelária nadácie sídli v Bratislave.

K dispozícii aj v Deutsch

Od svojho založenia sa Nadácia Konrada Adenauera spolu so svojimi partnerskými organizáciami usiluje prispievať k posilňovaniu demokracie v krajine a podporuje európsku integráciu. Organizuje množstvo vzdelávacích a diskusných podujatí a podporuje dialóg v spoločnosti.

Pri príležitosti 25. výročia otvorenia slovenského zastúpenia pozýva Nadácia Konrada Adenauera študentov, priateľov a partnerské organizácie do kina Mladosť, kde uvedie po prvý raz na Slovensku nemecký televízny film "Konrad-Adenauer - Hodiny rozhodovania" (so slovenskými titulkami). Film pútavým spôsobom približuje dôležité momenty z politického i súkromného života prvého nemeckého povojnového kancelára Konrada Adenauera. Jeho postoje sú aj dnes výzvou aj usmernením pre nadáciu, ktorá nesie jeho meno.

Vstup len pre pozvaných hostí.

Pozvánka na filmové predstavenie Konrad Adenauer - Hodiny rozhodovania

Kontaktná osoba

Matthias Barner

Riaditeĺ zastúpenia v Českej republike a Slovenskej republike

Matthias Barner
Tel. +420 222 320-190
Fax +420 222 320-198
Jazyky: Deutsch,‎ English,‎ Italiano