Projekty

K dispozícii aj v Deutsch

Predkladanie projektov

Nadácia Konrada Adenauera na Slovensku pripravuje spolu so svojimi partnermi vzdelávacie podujatia, ktoré svojím obsahom zodpovedajú cieľom Nadácie.

Ide predovšetkým o tieto ciele:

 • Rozvoj občianskej spoločnosti a upevňovanie reprezentatívnej demokracie;
 • Integrácia Slovenska do Európskej Únie;
 • Spoločenská a politická diskusia formovaná úctou k hodnotám, sociálnou zodpovednosťou a pamätaním na minulosť.

Projekty, ktoré sa majú uskutočniť v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera sa predkladajú do 30. septembra predchádzajúceho roku, resp. najneskôr 2 mesiace pred podujatím. Žiadosť o podporu projektu musí obsahovať tieto údaje:

 • Meno organizácie
 • Názov podujatia
 • Miesto a čas konania
 • Cieľ podujatia
 • Cieľová skupina
 • Popis podujatia
 • Program
 • Rozpočet (náklady na ubytovanie, občerstvenie, prenájom atď.), prípadne spoluúčasť ďalších organizátorov.

Vaše žiadosti zasielajte na adresu agata.peskova@kas.de alebo info.bratislava@kas.de.